Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-1-002 (0) Professional English 5 1
AS-1-008 (4) Lag och rätt (Juridik) 5 1
SP-1-074 (0) SVENSKA 5 2
SP-2-005 (1) FINSKA 5 2
MP-2-046 (0) Polymertestning och analytik 5 3
PT-1-011 (0) Mould Design 2 5 3
Ämnesstudier 130 ECTS
Matematik (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-2-001 (0) Elementär matematik 5 1
GT-2-002 (0) Differential- och integralkalkyl 5 1
GT-2-003 (0) Sannolikhetslära och statistik 5 2
Naturvetenskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-2-003 (0) Engineering Chemistry 5 1
GT-2-007 (0) FYSIK 1 5 1
GT-2-010 (0) FYSIK 2 5 2
Allmänt ingenjörskunnande (35)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-2-002 (0) Computers and IT 5 1
IM-2-014 (0) MANUFACTURING PROCESSES 5 2
IM-2-042 (0) Strength of materials 5 3
PT-1-009 (0) Special Plastics 5 3
MP-2-051 (0) Fluid Mechanics and Rheology 5 3
IM-2-052 (0) Heat Transfer 5 4
PT-2-019 (0) Bio-composites 5 4
Plastics and Processing (40)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-2-004 (0) Material Selection 5 1
PT-1-005 (0) Polymer Chemistry 5 1
PT-2-005 (0) Modern Plastics 5 2
PT-2-006 (0) Polymer Processing 5 2
PT-2-007 (0) Mould Design 5 2
PT-2-010 (0) Functionalization and Surfacing 5 3
PT-2-011 (0) Compounding and Composites 5 4
MP-2-053 (0) Kompositteknologi laboration 5 4
Tillverkning och design (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-2-001 (0) CAD (Computer Aided Design) 5 1
IM-2-045 (1) Solid Modelling 5 2
IM-2-044 (0) Computer Aided Manufacturing (CAM) 5 3
Economics and Management (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-2-009 (0) Production Economics 5 2
IM-2-004 (0) PRODUCT DEVELOPMENT 5 4
Breddstudier 30 ECTS
Elektroteknik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
DE-2-022 (0) Allmän energikunskap 5 3
DE-2-002 (0) Teoretisk elektroteknik 5 3
DE-2-020 (0) Elektroteknik 2 5 3
DE-2-015 (0) Byggnadsteknikens grunder 5 3
EL-3-009 (0) ELCAD 5 3
DE-2-034 (0) Elektroteknik 3 5 4
Entreprenörskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 1 - Venture Management 5 3
AS-3-001 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Creation 5 3
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 3
Företagsekonomi (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-2-002 (0) FÖRETAGSAMHET OCH HANDELSRÄTT 5 4
FE-1-013 (0) Marknadsföringens grunder 5 4
FE-2-005 (0) AFFÄRSLOGISTIKENS GRUNDER 5 4
Språk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Främmande språk I 5 4
(0) Främmande språk II 5 4
(0) Främmande språk III 5 4
Examensarbete 20 ECTS
Metodik och examensarbete (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IM-2-051 (0) Metodik 3 4
AS-4-002 (0) Forskningsmetodik 2 4
(0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning