Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ger räknefärdighet
i:
Geometri, Vektoralgebra, matrisalgebra och komplex
tal

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att utföra:
geometriska och vektoralgebraiska operationer i 2
och 3D, Matrisalgebraiska beräkningar samt utföra
beräkningar med komplexa tal

Innehåll

Geometri, Vektoralgebra, matrisalgebra, komplexa
tal

Förkunskaper

Gymnasiets matematik eller motsvarande

Kursen ersätter följande kurser

none

Mer information

använd ickeprogrammerabara miniräknare, t.ex. Canon
F-715SG, Casio FX-82EX, Casio FX-85EX, Casio FX-
82AU eller mtsvarande

Litteratur

föreläsningsanteckningar tillhörande räkneövningar
samt kompletterande "Matematik för ingenjörer",
Rodhe och Sollervall, Kap 1-6 eller alternativ
litteratur

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 72 timmar
  • Hemläxor/räkneuppgift er - 63 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Examination (50% rätt - vitsord ett)

50-59 % vitsord 1
60-69 % vitsord 2
70-79 % vitsord 3
80-89 % vitsord 4
90-100 % vitsord 5

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning (32 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-26 13:15 - 16:00 Linjär Algebra Herrman Rene
2021-10-28 09:15 - 12:00 Linjär Algebra Herrman Rene
2021-11-02 13:15 - 16:00 Linjär Algebra Herrman Rene
2021-11-04 09:15 - 12:00 Linjär Algebra Herrman Rene
2021-11-09 13:15 - 16:00 D4110 Linjär Algebra Herrman Rene
2021-11-11 09:15 - 12:00 D4110 Linjär Algebra Herrman Rene
2021-11-16 09:15 - 12:00 D4110 Linjär Algebra Herrman Rene
2021-11-18 09:15 - 12:00 D4110 Linjär Algebra Herrman Rene
2021-11-23 09:15 - 12:00 D4110 Linjär Algebra Herrman Rene
2021-11-25 09:15 - 12:00 D4110 Linjär Algebra Herrman Rene
2021-11-30 13:15 - 16:00 Linjär Algebra Herrman Rene
2021-12-02 09:15 - 12:00 D4110 Linjär Algebra Herrman Rene
2021-12-07 13:15 - 16:00 Linjär Algebra Herrman Rene
2021-12-09 09:15 - 12:00 Linjär Algebra Herrman Rene
2021-12-14 13:15 - 16:00 Linjär Algebra Herrman Rene
2021-12-16 09:15 - 12:00 Linear Algebra Herrman Rene
2021-12-17 09:00 - 12:00 F143 Linear Algebra Exam/Linjär Algebra Tent Herrman Rene
2022-02-02 09:00 - 12:00 D4107-08 Linear Algebra Re - exam 1 Herrman Rene

Kurs och studieplanssökning