Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att integral kalkyl och
dess tillämpningar

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att integrerar funktioner med
substitutions metoden och partiella integraler,
volymintegraler, löser Fourierserier samt behärska
numerisk integrering av punktvis data

Innehåll

Primitiv funktion
Bestämd och obstämd integral
lösningsmetoder för integraler
tillämpningar av integralkalkyl

Förkunskaper

Linjär Algebra och Differentialkalkyl

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

använd icke programerbara miniräknare såsom Canon
F-715SG, Casio FX-82EX, Casio FX-85EX, Casio FX-
82AU

Litteratur

Föreläsningsanteckningar och Matematik för
inegnjörer, Integralkalkyl och serier

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Examination 1 (50% rätt - vitsord ett)
Examination 2 (50% rätt - vitsord ett)

Examinationerna väger sinsemellan lika -
vitsordet bestämms genom medelvärde av enskilda
tent

50-59 % vitsord 1
60-69 % vitsord 2
70-79 % vitsord 3
80-89 % vitsord 4
90-100 % vitsord 5

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-26 09:15 - 12:00 Integralkalkyl Herrman Rene
2021-10-28 13:15 - 16:00 Integralkalkyl Herrman Rene
2021-11-02 09:15 - 12:00 Integralkalkyl Herrman Rene
2021-11-04 13:15 - 16:00 Integralkalkyl Herrman Rene
2021-11-09 09:15 - 12:00 D4110 Integralkalkyl Herrman Rene
2021-11-11 13:15 - 16:00 D4110 Integralkalkyl Herrman Rene
2021-11-16 13:15 - 16:00 D4110 Integralkalkyl Herrman Rene
2021-11-18 13:15 - 16:00 D4110 Integralkalkyl Herrman Rene
2021-11-23 13:15 - 16:00 D4110 Integralkalkyl Herrman Rene
2021-11-25 13:15 - 16:00 D4110 Integralkalkyl Herrman Rene
2021-11-30 09:15 - 12:00 D4110 Integralkalkyl Herrman Rene
2021-12-02 13:15 - 16:00 D4110 Integralkalkyl Herrman Rene
2021-12-07 09:15 - 12:00 Integralkalkyl Herrman Rene
2021-12-09 13:15 - 16:00 Integralkalkyl Herrman Rene
2021-12-14 09:15 - 12:00 Integralkalkyl Herrman Rene
2021-12-16 13:15 - 16:00 Integral Calculus Herrman Rene
2021-12-17 13:00 - 16:00 F143 Integral Calculus Exam/Integralkalkyl Tent Herrman Rene
2022-02-02 09:00 - 12:00 Integral Calculus Re - exam 1 D4107-08 Herrman Rene

Kurs och studieplanssökning