Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förkovra de
praktiska färdigheterna i finska
språket i tal och skrift på högskolenivå.
Studerande blir förtrogen med bland annat
rekryteringsdokument och -terminologi samt
förbättrar sin förmåga att uttrycka sig muntligt
på finska i arbetslivet

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha
förvärvat sådana muntliga och skriftliga
kunskaper i finska som enligt lagen om de
språkkunskaper, som krävs av offentligt anställda
(424/2003) för en tjänst inom ett tvåspråkigt
ämbetsdistrikt för vilken högskoleexamen är ett
krav, och som behövs med tanke på studentens
yrkesutövning och utveckling i yrkesmässigt
avseende.

Innehåll

Muntlig kommunikation på finska
Muntliga föredrag och presentationer
Platsansökan och CV
Meddelanden och anvisningar
Språkriktighet och språkvård, terminologi

Förkunskaper

Inhemska språk 1
Kunskapsnivå B1 (Europeiska referensramen för
språk)
Den här gruppen passar för dem som är vana att
använda finska (t.ex. dem som deltagit i mofi-
undervisning i skolan).

Mer information

Obligatoriska föreläsningar och arbeten enligt den
tidtabell som läraren meddelat på Itslearning.

Litteratur

Av läraren sammanställt material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 22 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Självstudier - 28 timmar
 • Nätbaserade - 16 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 81 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 81 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Muntligt test Presentation

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Muntligt test
Skriftligt förhör
Arbetsansökan och CV
Presentation och stödmaterial
Deltagande i obligatoriska
presentationstillfällen

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

Lehtola Minna

Examinator

Lehtola Minna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (34 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-14 09:15 - 11:00 D4109 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska A för socionomer och ergoterapeuter Lehtola Minna
2020-01-21 10:15 - 12:00 D4109 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska A för socionomer och ergoterapeuter Lehtola Minna
2020-01-28 10:15 - 12:00 B326 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska A för socionomer och ergoterapeuter Lehtola Minna
2020-02-04 10:15 - 12:00 D4109 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska A för socionomer och ergoterapeuter Lehtola Minna
2020-02-18 10:00 - 12:00 D4109 Inhemska språk 2, kirjallinen kuulustelu Lehtola Minna
2020-02-25 09:30 - 12:00 D4109 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska A för socionomer och ergoterapeuter Lehtola Minna
2020-02-28 10:15 - 12:00 B325 Finska 2, vapaaehtoinen ylimääräinen kerta - suullinen testi Lehtola Minna
2020-02-28 13:00 - 13:45 B325 Finska 2, vapaaehtoinen ylimääräinen kerta - alaan liittyvä esitys Lehtola Minna
2020-03-03 10:00 - 12:00 D4109 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska A för socionomer och ergoterapeuter Lehtola Minna
2020-03-04 11:00 - 12:00 D4109 Finska 2 - ylimääräinen kerta - alaan liittyvä esitys Lehtola Minna
2020-03-10 10:15 - 12:00 D4109 Nursing Level Test Lehtola Minna
2020-03-11 11:15 - 12:00 B327 Finska 2, alaan liittyiä esitelmiä Lehtola Minna

Kurs och studieplanssökning