Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten känner till de grundläggande elementen i skriftlig och muntlig kommunikation. Studenten innehar en språklig medvetenhet och förstår vikten av att fortgående förkovra sina språkliga kunskaper. Studenten har grundläggande kunskaper i att producera vetenskapliga texter gällande processkrivning och skrivteknikaliteter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara förmögen att skriva vetenskapliga rapporter och andra dokument relaterade till studierna och arbetslivet. Studenten kan anpassa sitt språk till varierande kommunikationssituationer och kan utnyttja språkliga hjälpmedel såsom ordböcker och handböcker.

Innehåll

Vetenskapligt skrivande, språkriktighet och mötesteknik

Förkunskaper

Gymnasienivå eller motsvarande

Litteratur

Reuter, Mikael: Översättning och språkriktighet/Så här ska det låta
Språkrådet: Svenska skrivregler
Rapporter och referenslitteratur enligt överenskommelse.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Självstudier - 20 timmar
 • Kursförhör - 6 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 81 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 81 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 Dokument, CV
Examination 2 Dokument, protokoll
Examination 3 Fackuppsats
Examination 4 Förhör

Lärare

Sandell Magdalena

Examinator

Sandell Magdalena

Antal kursplatser

Ingen begränsning (28 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-05-31

Kursanmälningstid

2019-09-23 till 2020-05-31

Examinationsformer

 • 2020-02-26 - Tentamina
 • 2020-02-19 - Demonstrationer och presentationer
 • 2019-12-17 - Rapporter och produktioner
 • 2020-02-22 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-30 10:15 - 12:00 F249 Inhemska språk 1, svenska (A) för socionomer och ergoterapeuter A Verktyg för skrivande Sandell Magdalena
2019-12-10 12:30 - 14:30 E387 Inhemska språk 1, svenska (B) för socionomer och ergoterapeuter Skrivverkstad för fackuppsatsen, grupp B Sandell Magdalena
2020-01-08 12:30 - 14:30 B320 Inhemska språk 1, svenska (B) för socionomer och ergoterapeuter Sandell Magdalena
2020-01-15 12:30 - 14:30 D4106 Inhemska språk 1, svenska (B) för socionomer och ergoterapeuter Sandell Magdalena
2020-01-22 09:15 - 11:15 E385 Inhemska språk 1, svenska (A) för socionomer och ergoterapeuter A Sandell Magdalena
2020-01-22 12:30 - 14:30 B323 Inhemska språk 1, svenska (B) för socionomer och ergoterapeuter Sandell Magdalena
2020-01-29 09:15 - 11:15 E385 Inhemska språk 1, svenska (A) för socionomer och ergoterapeuter A Sandell Magdalena
2020-01-29 12:30 - 14:30 E385 Inhemska språk 1, svenska (B) för socionomer och ergoterapeuter Sandell Magdalena
2020-02-05 09:15 - 11:15 A510 Inhemska språk 1, svenska (A) för socionomer och ergoterapeuter A Sandell Magdalena
2020-02-05 12:30 - 14:30 A510 Inhemska språk 1, svenska (B) för socionomer och ergoterapeuter Sandell Magdalena
2020-02-26 09:15 - 11:15 D4107-08 Inhemska språk 1, svenska (A) för socionomer och ergoterapeuter A Sandell Magdalena

Kurs och studieplanssökning