Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att

 • att utveckla förmågan att fungera tillitsfullt i olika
  rutinmässiga talsituationer på yrkesområdet
 • att utveckla ett flytande språk i tal och skrift för olika ändamål,
  med huvudvikt på det egna branschområdet

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att

 • klara av att uppge sina personalia och förklara sin utbildning
  och sin arbetserfarenhet
 • förstå den vokabulär som är central för yrkesområdet och kan
  i skrift och tal använda sig av den
 • klara av klientbetjäning/face-to-face
  situationer/förhandlingar
 • hålla korta anföranden om produkter,
  tjänster eller processer

Innehåll

min arbetsplats, min utbildning platsansökan och CV,
föredrag, aktuella artiklar

Förkunskaper

Gymnasiekurs eller motsvarande.

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Ingen

Litteratur

Look Me in The Eye by John Robinson
My Stroke of Insight by Jill Bolte Taylor
Thinking in Pictures by Temple Grandin
Left Neglected, Lisa Genova
As We Are Now by Mary Sarton
Ending Up by Amis Kingsley
Memento Mori by Muriel Spark
aktuella artiklar som hänför sig till yrkesområdet

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 43 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänt vitsord i kursen krävs att alla inlämningsuppgifter
lämnats in vid utsatt datum och att studenten fått godkänt vitsord i
tentamen.

Lärare

Tefke Martina

Examinator

Tefke Martina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

29.10.-17.12.2014

Examinationsformer

2014-12-16 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning