Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden känner till de grundläggande elementen i skriftlig och muntlig kommunikation. Hen innehar en språklig medvetenhet och förstår vikten av att fortgående förkovra sina språkliga kunskaper.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att skriva rapporter, referat och andra dokument relaterade till arbetslivet. Hon/han kan anpassa sitt språk till varierande kommunikationssituationer och kan utnyttja språkliga hjälpmedel såsom ordböcker och handböcker. Studeranden kan analysera skön- och facklitteratur både innehållsligt och språkligt/stilistiskt.

Innehåll

Ordkunskap, språkriktighet, referatteknik, mötesteknik och brev. Studeranden skriver en rapport på ett tema och analyserar ett skönlitterärt verk.

Förkunskaper

Gymnasienivå eller motsvarande

Kursen ersätter följande kurser

Affärskommunikation

Mer information

Kursplan med tidtabell delas ut i samband med introduktionen. Obligatorisk närvaro. Godkänd kurs förutsätter deltagande i informationssökning.

Litteratur

Reuter, Mikael. 2003. Översättning och språkriktighet. Svenska Språktjänst Ab Svenska skrivregler. 2017. Svenska språknämnden. Andra upplagan. Stockholm:Liber. Artiklar och kompendier enligt anvisningar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Basgruppsarbete - 3 timmar
 • Självstudier - 55 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursens examination bygger på de skriftliga prestationer (uppgifter) som ingår i kursen, totalt 160 poäng. Ett avdrag på 5-10 poäng görs på prestationer som lämnas in efter deadline. Godkänd kurs förutsätter att alla uppgifter lämnas in samt godkänt i informations¬sökning. Försenade uppgifter ska lämnas in senast samma dag som sista omtentamen för kursen går av stapeln(datum ges senare). Kursen godkänns inte och måste tas om ifall det finns oinlämnade uppgifter efter det här datumet. Uppgifter som redan gjorts räknas inte till godo om man går om kursen.

Lärare

 • Huldén Barbara
 • Stolt Kerstin

Examinator

Huldén Barbara

Antal kursplatser

Ingen begränsning (12 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-07-31

Kursanmälningstid

2020-01-23 till 2020-01-31

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-21 09:15 - 12:00 A311 Svenska (för International Business) Huldén Barbara
2020-01-28 09:15 - 12:00 A311 Svenska (för International Business) Huldén Barbara
2020-02-04 09:15 - 12:00 E380 Svenska (för International Business) Huldén Barbara
2020-02-11 09:15 - 12:00 B328 Svenska (för International Business) Huldén Barbara
2020-02-25 09:15 - 12:00 A311 Svenska (för International Business) Huldén Barbara
2020-03-05 13:15 - 16:00 B328 Svenska (för International Business) Huldén Barbara
2020-03-12 09:15 - 12:00 B327 Svenska (för International Business) Huldén Barbara
2020-03-17 12:30 - 15:00 B326 Svenska (för International Business) Huldén Barbara
2020-03-24 09:15 - 12:00 B323 Svenska (för International Business) Huldén Barbara
2020-04-07 09:15 - 12:00 B323 Svenska (för International Business) Huldén Barbara
2020-04-14 09:15 - 12:00 B323 Svenska (för International Business) Huldén Barbara
2020-04-21 09:15 - 12:00 B323 Svenska (för International Business) Huldén Barbara
2020-04-28 09:15 - 12:00 B323 Svenska (för International Business) Huldén Barbara
2020-05-12 09:15 - 12:00 B323 Svenska (för International Business) Huldén Barbara
2020-05-19 09:15 - 12:00 B323 Svenska (för International Business) Huldén Barbara

Kurs och studieplanssökning