Grundstudier 60 ECTS
IT och matematik (9)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-2-007 (0) HANDELSMATEMATIK 3 1
FE-2-008 (0) HANDELSMATEMATIK PREPKURS 0 1
FE-2-031 (0) OPERATIVSYSTEM 3 1
FE-1-003 (0) VERKTYGSPROGRAM 3 1
Företagsekonomiska grunder (24)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-2-005 (0) AFFÄRSLOGISTIK 3 1
FE-2-027 (0) EKONOMIPLANERING OCH KONTROLL 3 1
FE-2-029 (0) INKÖP 3 1
FE-2-002 (0) Företagsekonomins grunder 3 1
FE-2-003 (0) MARKNADSFÖRINGENS GRUNDER 3 1
FE-2-001 (0) Nationalekonomi 3 1
FE-2-032 (0) REDOVISNINGENS GRUNDER 3 1
FE-1-007 (0) Kundservice och försäljning 3 1
Språk (27)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-050 (0) Kilenkäyttö ja kielitieto 3 1
SP-1-053 (0) Affärskommunikation och kultur 4 1
(0) Främmande språk 1 7 1
(0) Främmande språk 2 7 2
SP-1-061 (0) TALOUSELÄMÄN KIELI, VIESTINTÄ JA KULTTUURI 4 2
Gemensamma yrkesstudier 60 ECTS
Gemensamma studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-2-026 (0) CIVIL- OCH HANDELSRÄTT 3 1
FE-2-028 (0) FÖRETAGETS STYRSYSTEM (Administrativa styrsystem) 3 1
FE-2-015 (0) DIGITALMEDIA 1 3 2
FE-2-010 (0) FÖRETAGSAMHET 4 2
FE-2-011 (0) STATISTIK 4 2
SP-1-060 (0) VETENSKAPLIGT SKRIVANDE 3 2
FE-2-013 (0) PROJEKTLEDNING (Multiprofessionella team och trender) (teoridel) 1 3
FE-2-014 (0) PROJEKTLEDNING (Multiprofessionella team och trender) (projektdel) 4 3
FE-2-012 (0) UTREDNINGSMETODIK/Kvalitativa metoder/kvantitativa metoder 3 3
Informationsteknik (alternativt valbar) (6)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-2-022 (0) DIGITALMEDIA 2 3 2
FE-2-023 (0) IT-Stöd, Grupp A 3 2
Logistik (alternativt valbar) (6)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-2-016 (0) INTERNATIONELL EKONOMI 3 2
FE-2-017 (0) Outsourcing 3 2
Markandsföring (alternativt valbar) (6)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-2-019 (0) MARKNADSUNDERSÖKNINGAR 3 2
FE-2-018 (0) ELEKTRONISK HANDEL 3 2
Redovisning och ekonomistyrning (alternativt valbar) (6)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-2-020 (0) BOKSLUT OCH BOKSLUTSANALYS 3 2
FE-2-021 (0) INTERN REDOVISNING 3 2
Övriga (alternativt valbara) (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-2-024 (0) AFFÄRSJURIDIK OCH ARBETSRÄTT 6 2
FE-2-025 (0) LEDARSKAP OCH ORGANISATIONSUTVECKLING 6 3
Inriktade yrkesstudier 30 ECTS
Redovisning och ekonomistyrning (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-3-006 (0) KALKYLERING OCH BUDGETERING 6 2
FE-3-007 (0) EKONOMISYSTEM OCH BOKSLUT 6 3
FE-3-008 (0) BOLAG, FINANSIERING OCH REVISION 6 3
FE-3-009 (0) BESKATTNING OCH SKATTEPLANERING 6 3
FE-3-010 (0) SEMINARIUM FÖR REDOVISARE 6 3
Valfria studier 15 ECTS
Valfria studier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Valfria studier 7 3
(0) Valfria studier 7 4
Examensarbete 15 ECTS
Praktik 30 ECTS
(15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning