Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studeranden behärskar ljudstudion och dess tekniska utrustning.
Pro Tools editering och mixning.
Inspelning och mixning analogt med Arcadas SSL AWS mixerbord.
Mikrofontekniker mono, stereo och surround.
Dynamikprocessorer och ekvalisatorer.
Effekter.

Läranderesultat

Kursen lär studeranden att på egen hand arbeta i Arcadas ljudstudio.
Vi koncentrerar oss på inspelning av akustiska instrument. Vi går
igenom all teknik i ljudstudion och även en grundlig genomgång av
Pro Tools.

Innehåll

Föreläsningar med praktiska exempel och övningar där vi går igenom mixerbord och signalvägar i studion, hur man gör lyssning för musikerna samt ser på diverse mikrofontekniker och inspelning av olika slags instrument m.m.

Under kursen bjuder vi in externa artister/band i studion och spelar in musik i grupp, därefter mixar vi en eller flera av de inspelade låtarna. Därtill gör studeranden själva också en mix på valfri låt från kursen, alternativt på annat inspelat material eller projekt. Det kan med fördel vara musik till filmerna som produceras i fiktivt berättande. Den egna insatsen kan också vid behov vara ett projekt som fortsätter över sommaren.

Förkunskaper

Kursen Introduktion till medieproduktion (MK-2-113) samt den inriktningsspecifika kursen 'A' eller motsvarande kunskaper.

Kursen ersätter följande kurser

Ljudarbete: Musik, foley och dubbning i studio

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 32 timmar
  • Praktiska övningar - 95 timmar
  • Självstudier - 8 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

  • Lindfors Kauko
  • Lönnfeldt John

Examinator

Lindfors Kauko

Antal kursplatser

Ingen begränsning (3 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Kursen startar efter produktionsperiodens slut.
The course will start once the production periods are finished.

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning