Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna Studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (4) Introduktion till högskolestudier 5 1
KP-2-083 (0) Innovation och konceptualisering 5 1
SP-1-019 (0) Mediespråk och journalistik 5 1
KP-2-119 (0) Sociala medier och kommunikation 5 1
SP-1-081 (0) Engelska 5 2
SP-1-160 (0) Finska 5 2
Grundstudier 30 ECTS
Introduktion till mediekultur (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-112 (0) Introduktion till berättande 10 1
MK-2-113 (0) Introduktion till medieproduktion 10 1
MK-2-147 (0) Mediehistoria 5 1
KP-2-090 (0) Entreprenörskap inom den kreativa branschen 5 3
Ämnesstudier 90 ECTS
Gemensamma ämnesstudier för mediekultur (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-165 (0) Reportage och inslag 5 1
MK-2-164 (0) Medieproduktion 5 1
MK-1-041 (0) Critical Media Analysis 5 2
MK-2-131 (0) Produktion i broadcastmiljö 5 3
KP-2-094 (0) Kunskapsutveckling 5 3
MK-2-115 (0) Slutproduktion 10 3
MK-2-130 (0) Introduktion till interaktivt berättande 5 2
Film och TV-produktion (40)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-125 (0) Trender i konst och kultur 5 1
TV-2-034 (0) Visuellt berättande 5 2
MK-2-127 (0) Dokumentärt berättande 10 2
MK-2-128 (0) Fiktivt berättande 10 2
Online Media (40)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-118 (0) Webbdesign 10 1
MK-2-045 (0) Structuring Information 5 1
MK-2-135 (0) UX & UI 5 2
MK-2-149 (0) Games Theory & Design 10 2
MK-2-122 (0) CMS 10 2
Online Media Development (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-121 (0) Pitching Ideas 5 2
MK-2-119 (0) Conceptual Thinking 5 2
MK-2-117 (0) Inriktningsspecifikt utvecklingsprojekt 5 3
MK-2-150 (0) Mobile Design 5 2
Foto och klipp (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-138 (0) Foto och Klipp: Ljussättning 5 2
MK-2-067 (0) Personregi 5 2
MK-2-136 (0) Foto och Klipp: Postproduktion för film och tv 5 2
MK-2-129 (0) Inriktningsspecifik kurs i flerkamera 5 3
Ljudarbete (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-162 (0) Auditivt berättande 5 2
MK-2-141 (0) Ljudarbete: Ljud på fält och postproduktion 5 2
MK-2-140 (0) Ljudarbete: Musik, foley och dubbning i studio 5 2
MK-2-129 (0) Inriktningsspecifik kurs i flerkamera 5 3
Manus och regi (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-137 (0) Manus och Regi: Manus för fiktion 5 2
MK-2-067 (0) Personregi 5 2
MK-2-145 (0) Manus och Regi: Moderna format för tv och web 5 2
MK-2-129 (0) Inriktningsspecifik kurs i flerkamera 5 3
Producentskap (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-142 (0) Producentskap: Produktionsplanering 5 2
KP-2-078 (0) Upphovsrätt 5 2
MK-2-144 (0) Producentskap: Distribution och marknadsföring 5 2
MK-2-129 (0) Inriktningsspecifik kurs i flerkamera 5 3
Breddstudier 30 ECTS
Assistent- och mentorkurser (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TV-3-051 (0) Assistentuppdrag vid produktion 2 3
MK-2-098 (0) Assistentuppdrag vid produktion 5 3
TV-3-052 (0) Mentorskap vid produktion 2 4
MK-2-101 (0) Mentorskap vid produktion 5 4
Diverse breddstudier (5)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-4-018 (0) Creative Workshop 5 4
MK-3-016 (0) Manusproduktion 5 3
Valfria analys- och litteraturkurser (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TV-3-008 (0) Analyskurs: Berättelsen och dess berättare 5 4
TV-3-010 (0) Analyskurs: Manus 5 4
TV-3-011 (0) Analyskurs: Online media 5 4
TV-3-009 (0) Analyskurs: Televisionen 5 4
TV-3-031 (0) Analyskurs: Visuellt berättande 5 4
TV-3-015 (0) Boktentamen i filmhistoria 5 3
TV-3-013 (0) Boktentamen i regi 5 3
TV-3-012 (0) Boktentamen i berättarteknik 5 3
MK-3-001 (0) Boktentamen i bildkomposition och visuell struktur 5 3
TV-3-014 (0) Boktentamen i dokumentärfilm 5 3
TV-3-018 (0) Boktentamen i flerkamera-produktion 5 3
MK-1-079 (0) Boktentamen i manus och konceptutveckling 5 3
TV-3-016 (0) Boktentamen i musikproduktion 5 3
MK-3-015 (0) Boktentamen i produktionskunskap 5 3
MK-1-080 (0) Boktentamen i ljussättning och kamerateknik 5 3
TV-3-025 (0) Boktentamen i media & samhälle 5 3
MK-1-057 (0) Boktentamen i ljudproduktion 5 3
MK-1-012 (0) Boktentamen i Online media 5 3
Examensarbete 30 ECTS
Examensarbete och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TV-2-002 (0) Metodik 5 3
MK-1-004 (0) Examensseminarium 5 3
MK-1-023 (0) Svenska: vetenskapligt skrivande och affärskommunikation 5 3
MK-2-123 (0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning