Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden kan skriva och analysera kortfilms manus.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att behärska de centrala begreppen inom manus, samt att tillämpa dessa i sitt eget skrivande.

Innehåll

Kursen inleds med en workshop (datum meddelas). Då presenteras också kursinnehållet i Period 2 i detalj

Förkunskaper

Sommaruppgift inlämnas vid terminstart (datum meddelas). Tag kontakt med E-post: jan.nals@arcada.fi för detaljerad information.

Litteratur

VÄLJ EN AV DE FÖLJANDE BÖCKERNA:

McKee, Robert (1999) Story - Substance, structure, style, and the principles of Screenwriting.
London: Methuen.

A Poetics for Screenwriters (2001): Lance Lee
University of Texas Press

Vacklin, Anders & Rosenvall, Janne & Nikkinen, Are (2007) Elokuvan Runousoppi - Käsikirjoittamisen syventävät tiedot.
Helsingfors: LIKE.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 45 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 80 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 Godkänd tent
Examination 2 Inlämnat och bearbetat manus för kortfilm
Examination: 80% deltagande och deltagande i kursens samtliga uppgifter: Skrivövning 1&2, Researchövning 1&2, Manusversion 1&2

Lärare

 • Nordström Robert
 • Nåls Jan

Examinator

Nåls Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning (9 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-04 09:15 - 15:00 C350 Manus och Regi: Manus för fiktion Nåls Jan
2019-09-10 12:00 - 15:00 C350 Manus och Regi: Manus för fiktion Nåls Jan
2019-09-17 09:15 - 15:00 C350 Manus och Regi: Manus för fiktion Nåls Jan
2019-10-04 09:15 - 15:00 C350 Manus och Regi: Manus för fiktion Nåls Jan
2019-10-16 09:15 - 15:00 C350 Manus och Regi: Manus för fiktion Nåls Jan
2019-11-01 09:15 - 15:00 C350 Manus och Regi: Manus för fiktion Nåls Jan
2019-11-07 14:00 - 17:00 C350 Manus och Regi: Manus för fiktion Nordström Fred
Nåls Jan
2019-11-11 15:30 - 18:00 E253 Manus och Regi: Manus för fiktion Nordström Fred
Nåls Jan
2019-11-18 15:00 - 20:00 A406 Manus och Regi: Manus för fiktion Nordström Fred
Nåls Jan
2019-11-25 09:15 - 12:00 C350 Manus och Regi: Manus för fiktion Nåls Jan
2019-11-25 15:00 - 20:00 C350 Manus och Regi: Manus för fiktion Nordström Fred
Nåls Jan
2019-12-03 09:00 - 16:00 A406 Manus och Regi: Manus för fiktion Nordström Fred
Nåls Jan
2019-12-16 09:00 - 16:00 C350 Manus och Regi: Manus för fiktion Nåls Jan

Kurs och studieplanssökning