Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen är att ge en introduktion i det filmiska berättandet. Kursen är också en introduktion till att kommunicera och arbeta i team och att hitta ett språk att tillsammans reflektera och analysera över de övningar som görs under kursen. Studenten skall också efter kursen ha tillgodogjort sig dramaturgins teorier och terminologi så som den används i den professionella filmvärlden.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha börjat resan med att utnyttja bilden och ljudet i det filmiska berättandet. Förstå tanken med bildes/kamerans roll i berättandet. Förstå skillnaden med ett utvalt perspektiv eller observerande berättande.
Att inse teamarbetets betydelse och kunna samarbeta mot ett gemensamt mål.
Studenten ska ha grundläggande kunskaper om dramaturgi och dess teorier kring film. Det innebär kunskap om dramatiskt och episkt berättande, dess olika berättarstrukturer och berättarperspektiv.
Studenten ska också ha kunskap om filmmanusets formatregler.

Innehåll

Kusen består av två delar.
Grunder i audiovisuellt berättande består av teori och praktiska övningar. De praktiska övningarna handlar om att medvetet utnyttja bild och ljuberättandet o i olika påståendeövningar och perspektivövningar. Teorin innehåller grunder i det filmiska berättande och utnyttjandet av kameran och ljudtekniken i berättandet.
Dramaturgidelen tar upp:
- Dramatiskt och episkt berättande ur ett klassiskt perspektiv
- Struktur, anslag, presentation etc
- Karaktärer och karaktärsteckning
- Dialog - text och undertext
- Formatregler

Förkunskaper

Inga

Mer information

Kommunikationen och informationen ges på kursen via mail och Itslearning.

Litteratur

Otos, elävä kuva elävä ääni. Kari Pirilä, Erkki Kivi.Like

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 110 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 35 timmar
 • Praktiska övningar - 85 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:

Examination 1. Examinationen sker genom analys och diskussion om de övningar som gjorts
under kursen samt en personlig filmövning.
Examination 2: Godkända skriv- och övningsuppgifter.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen.

Bedömningen i kursen presenteras under kursens Kick Off.

Lärare

 • Grabber Klaus
 • Lindfors Kauko
 • Lönnfeldt John
 • Nordström Robert
 • Nåls Jan

Examinator

Nordström Robert

Antal kursplatser

Ingen begränsning (40 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-03 09:15 - 16:00 A211 Introduktion till berättande Kick Off. Teori + Förberedelser övning 1 Nordström Robert
2019-09-04 09:15 - 16:00 A211 Introduktion till berättande Presentera plan + inspelning av övning 1 Nordström Robert
2019-09-05 09:15 - 19:00 A215.1 Introduktion till berättande Gruppvis editering av övningsuppgift. OBS! Varje grupp editerar ca 3 h, tidtabell ges inför varje övning. Grabber Klaus
2019-09-06 09:15 - 16:00 A211 Introduktion till berättande Genomgång av övning 1 Grabber Klaus
Nordström Robert
2019-09-10 08:15 - 11:00 D4110 Introduktion till berättande - Manus Nåls Jan
2019-09-17 09:15 - 16:00 A211 Introduktion till berättande Teori + Förberedelser övning 2 Nordström Robert
2019-09-18 09:15 - 16:00 A211 Introduktion till berättande Presentera plan + inspelning av övning 2 Nordström Robert
2019-09-19 09:15 - 19:00 A215.1 Introduktion till berättande Gruppvis editering av övningsuppgift. OBS! Varje grupp editerar ca 3 h, tidtabell ges inför varje övning. Grabber Klaus
2019-09-20 12:00 - 16:00 A211 Introduktion till berättande Genomgång av övning 2 Grabber Klaus
Nordström Robert
2019-09-24 09:15 - 12:00 B320 Introduktion till berättande - Manus Nåls Jan
2019-09-25 09:15 - 15:00 F249 Introduktion till berättande - Manus Nåls Jan
2019-09-26 09:15 - 12:00 A311 Introduktion till berättande - Manus Nåls Jan
2019-10-01 09:15 - 14:00 A211 Introduktion till berättande Teori + Förberedelser övning 3 Nordström Robert
2019-10-02 09:15 - 14:00 A211 Introduktion till berättande Presentera plan + inspelning av övning 2 Nordström Robert
2019-10-03 09:15 - 19:00 A215.1 Introduktion till berättande Gruppvis editering av övningsuppgift. OBS! Varje grupp editerar ca 3 h, tidtabell ges inför varje övning. Grabber Klaus
2019-10-04 09:15 - 16:00 A211 Introduktion till berättande Genomgång av övning 3 Grabber Klaus
Nordström Robert
2019-10-17 09:15 - 16:00 A211 Introduktion till berättande Visning av porträtt Grabber Klaus
Nordström Robert
2019-10-22 10:00 - 12:00 F249 Introduktion till berättande Nåls Jan
2019-10-25 09:15 - 12:00 A311 Introduktion till berättande Nåls Jan
2019-10-31 13:15 - 16:00 A206 Introduktion till berättande Visning av porträtt. De som inte redan visat sitt porträtt får en ny möjlighet. Nordström Robert

Kurs och studieplanssökning