Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten ett alster till portfolion som representerar det studenten lärt sig under sin forskning för examensarbetet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara förmögen att presentera ett praktiskt arbete av professionell kvalitet inom sin egen inriktning.

Innehåll

Att göra en medieprodukt som praktisk del av examensarbetet då arbetet inte fyller kriterierna för examensproduktion.

Förkunskaper

2års studier i Online Media = 120sp

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

Studenten anmäls till kursen av examinator eller handledare efter att en plan för arbetet har gjorts och godkänts.

Litteratur

inga

Studieaktiviteter

Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 133 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Demonstrationer och färdighetsprov
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten lämnar in arbetet enligt den plan som gjorts upp i samarbete med examinator eller handledare.

Lärare

Törnqvist Jutta

Examinator

Törnqvist Jutta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

  • 2006-08-28 - Demonstrationer och presentationer
  • 2006-08-28 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning