Allmänna studier 20 ECTS
Allmänna Studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-019 (0) Svenska 5 1
MK-1-019 (0) Finska 5 2
MK-1-015 (0) Engelska 5 2
MK-1-023 (0) Vetenskapligt skrivande och affärskommunikation 5 4
Ämnesstudier 150 ECTS
Mediebaskunskap (50)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-1-053 (0) Introduktion till Mediekultur 5 1
MK-1-055 (0) Cultural Studies - en introduktion 5 1
MK-1-033 (0) Journalistik 5 1
MK-3-003 (0) Koncept och genrer: Manus, produktion & marknad 10 1
MK-1-054 (0) Medieproduktion 5 1
MK-2-071 (0) Medielandskapet i Finland 5 1
MK-2-011 (0) Webbgrundkurs och grafisk design 5 1
MK-1-041 (0) Critical Media Analysis 1 5 2
MK-1-020 (0) Engelska muntlig framställning 2 2
MK-1-018 (0) Finska, muntlig framställning 2 2
Digitala multimedier (100)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-020 (0) Digital publicering 5 1
MK-2-045 (0) Structuring Information 5 1
MK-2-021 (0) Managing Information 5 1
MK-2-036 (0) Konceptutveckling 5 2
MK-2-022 (0) Rich Media Technology 5 2
MK-2-025 (0) Grafiska användargränssnitt 5 2
MT-2-002 (0) Klientprogrammering med JavaScript 5 2
MK-2-023 (0) Modular Planning 5 3
MK-2-062 (0) Cross platform production 5 3
MK-3-018 (0) Objects and Events 5 3
MK-2-012 (0) Medier och kommunikation 1 5 2
MK-3-022 (0) Marinetta Ombro 1(Breddstudiepaket) 5 3
MK-3-023 (0) Marinetta Ombro 2 (Breddstudiepaket) 5 3
TV-2-002 (0) Metodik 5 3
MK-2-003 (0) Proseminarium 5 3
MK-3-038 (0) Virtual Worlds Research 5 3
TV-2-015 (0) Grafisk design Master Class 5 0
TV-2-018 (0) Projektledning 5 4
TV-2-019 (0) Rich Media Master class 5 4
Breddstudier 30 ECTS
Breddstudiepaket 1 / Valfria (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 1 - Venture Management 5 4
AS-3-001 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Creation 5 4
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 4
Breddstudiepaket 2 /Slutproduktion (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-1-032 (0) Slutproduktion 1 5 0
MK-1-048 (0) Slutproduktion 2 10 3
Examensarbete 20 ECTS
Examensarbete och examensseminarium (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-1-004 (0) Examensseminarium 5 4
(0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
Praktik och slutproduktion (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Praktik 15 2
(0) Praktik 10 4
(0) Praktik 5 3

Kurs och studieplanssökning