Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att uppöva kursdeltagarnas uttrycksförmåga på svenska inom sitt studieområde och framtida yrkesområde.
För studenterna inom mediekultur ska kursen tjäna som stöd för examensarbetet beträffande processkrivning, skrivteknikaliteter och vetenskapligt skrivande.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna uttrycka sig adekvat på svenska, muntligt och skriftligt, inom sitt studieområde,
samt kunna skriva rapporter, analyser och andra texter med relevans för studierna och framtida yrkesverksamhet

Innehåll

Att uttrycka sig på svenska - diskussionsövningar
Att skriva på svenska
Översättninsproblematik finska - svenska.
Textsorter och genrer - rapport, referat, berättelse och beskrivning
Uttrycksförmåga: rösten som arbetsredskap
Vetenskapligt skrivande; språkvård, skrivregler,
textgenrer, översättning.
Affärskommunikation, muntlig framställning.

Förkunskaper

Svenska: mediespråk och journalistik

Mer information

Kursens examination bygger på de skriftliga prestationer som ingår i kursen, totalt 150 poäng. Ett avdrag på 5-10 poäng görs på prestationer som lämnas in efter deadline. Godkänd kurs förutsätter att alla uppgifter lämnas in.Försenade uppgifter ska lämnas in senast samma dag som sista omtentamen för kursen, 14.2.2014. Kursen godkänns inte och måste tas om ifall det finns oinlämnade uppgifter efter detta datum. Uppgifter som redan gjorts räknas inte till godo om man går om kursen.

Litteratur

Kurslitteratur:
von Hertzen, Maria; Stolt, Kerstin (red.): Skrivguide 2009 Version 1.2 [www]. Skrivguiden finns på Arcadas webbplats under BIBLIOTEK>> Examensarbete >> Skrivguide.
Lehrer, Solveig. Affärsbrev
Reuter, Mikael. 2006. Översättning och språkriktighet
Svenska skrivregler. 2008. Språkrådet utgivna av svenska språknämnden.
Artiklar och stenciler enligt anvisningar.

Referenslitteratur:
Ehrenberg-Sundin m.fl. Att skriva bättre i jobbet
Schött, Kristina m.fl. Studentens skrivhandbok
Språkhjälpen – språkhjälp för akademiskt skrivande. 2008. [www]
http://www.kielijelppi.fi/framsidan Extern länk
Strömquist, Siv.1999: Uppsatshandboken
Tammerfors tekniska universitet. 2006. Svenska i affärslivet. Skriftlig kommunikation. [www]
http://webhotel2.tut.fi/kie/svenska_i_affarslivet/skriftligkommunikatio… Extern länk

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Basgruppsarbete - 15 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursens examination bygger på de skriftliga prestationer (uppgifter).
1. Dokumentportfölj 20 p
2. Källförteckning 5 p
3. Presentation av sammandrag 5 p
4. Förhör 60 p
5. Referat 20 p
6. Essä 30 p
7. Utvärdering av muntlig presentation 10 p

Lärare

Eklund Kaj

Examinator

Eklund Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning (34 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-09-25 till 2019-11-10

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-03 10:00 - 12:00 B320 Svenska: vetenskapligt skrivande och affärskommunikation Eklund Kaj
2019-10-10 10:00 - 12:00 F367 Svenska: vetenskapligt skrivande och affärskommunikation Eklund Kaj
2019-10-16 10:15 - 11:45 F367 Svenska: vetenskapligt skrivande och affärskommunikation Eklund Kaj
2019-10-17 10:00 - 12:00 F367 Svenska: vetenskapligt skrivande och affärskommunikation Eklund Kaj
2019-10-30 12:30 - 14:30 Svenska: vetenskapligt skrivande och affärskommunikation Eklund Kaj
2019-11-05 12:30 - 14:30 B325 Akademiskt skrivande KP Eklund Kaj
2019-11-06 12:30 - 14:30 B320 Svenska: vetenskapligt skrivande och affärskommunikation/Akademiskt skrivande KP Eklund Kaj
2019-11-13 12:30 - 14:30 A311 Svenska: vetenskapligt skrivande och affärskommunikation/Akademiskt skrivande KP Eklund Kaj
2019-11-14 10:00 - 12:00 Svenska: vetenskapligt skrivande och affärskommunikation/Akademiskt skrivande KP Eklund Kaj
2019-11-20 12:30 - 14:30 E383 Svenska: vetenskapligt skrivande och affärskommunikation Eklund Kaj
2019-11-27 09:15 - 11:45 E383 Svenska: vetenskapligt skrivande och affärskommunikation Eklund Kaj
2019-12-04 12:30 - 14:30 E387 Akademiskt skrivande KP Eklund Kaj
2019-12-11 12:30 - 14:30 E383 Svenska: vetenskapligt skrivande och affärskommunikation/Akademiskt skrivande KP Eklund Kaj

Kurs och studieplanssökning