Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att du förstår
forskningsprocessen
samt kan formulera egna forskningsfrågor, redogöra för teorier och metoder.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas du vara förmögen
att:
- formulera en betydelsefull fråga eller
frågeställning inom ditt eget specialområde
- kunna söka och hantera information inom din
egen bransch samt ha förmåga att kritiskt
bedöma information och gestalta helheter
- kunna samla och bearbeta information om ett
avgränsat fenomen eller organisation
- kunna beskriva kontexten och
verksamhetsmiljön till dina egna
aktuella projekt genom att tillämpa den
information som finns i branschen
- kunna producera vetenskaplig text inom ditt eget intresseområde

Innehåll

- Forsknings - och utvecklingsprojekt
- Forskningsprocessen olika delar. Från
idé/problem till
dokumentation av ett undersökningsprojekt.
- Informationssökning och informationskompetens
- Metoder för datainsamling
- Kvalitativa forskningsmetoder: intervjuer,
observationer,
användning av sekundärdata och fallstudier.

Förkunskaper

Metodik kurs (År 3) eller motsvarande kunskaper.

Mer information

OBS! Kursen kan även genomföras på distans genom att göra kompenserande uppgifter. Se ItsLearning för mer info.

Litteratur

Se Itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 35 timmar
 • Nätbaserade - 85 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Du har med hjälp av kursuppgifterna utvecklat en inledning, teori och metod för din studie.

80% närvaro. OBS! Kursen kan även genomföras på distans genom att göra kompenserande uppgifter. Se ItsLearning för mer info.

Kursen bedöms med vitsord 1-5. Följande bedömning gäller de som är narvarande på kursen (och inte går den på distans)

För vitsord 4-5 krävs över 80 % närvaro och aktivt deltagande i gruppuppgifter samt att du med hjälp av kursuppgifterna utvecklat ett dokument som visar att du självständigt och lyhört kunnat lösa det eller de problem som ligger till grund för din studie (den kunskapsutveckling du ämnar göra)på basen av de kunskaper och färdigheter som du fått via undervisningen.

För vitsord 2-3 krävs över 60% närvaro och aktivt deltagande i gruppuppgifter samt att du med hjälp av kursuppgifterna utvecklat ett dokument som visar att du kunnat lösa det eller de problem som ligger till grund för din studie (de kunskapsutveckling du ämnar göra) på basen av de kunskaper och färdigheter som du fått via undervisningen.

För vitsord 1 krävs över över 50% närvaro och deltagande i gruppuppgifter samt att du med hjälp av "Checklistan för kunskapsutveckling" utvecklat ett dokument som visar att du kunnat lösa det eller de problem som ligger till grund för din studie (de kunskapsutveckling du ämnar göra) på basen av de kunskaper och färdigheter som du fått via undervisningen.

Lärare

 • Nordström Fred
 • Nåls Jan
 • Träskman Tomas
 • Törnqvist Jutta

Examinator

Nåls Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning (67 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se ARBS och kursplanen i ItsLearning

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-28 14:00 - 17:00 F249 Kunskapsutveckling Nåls Jan
2020-02-04 13:00 - 16:00 F249 Kunskapsutveckling Nåls Jan
2020-02-06 13:00 - 16:00 F249 Kunskapsutveckling Nåls Jan
2020-02-11 13:00 - 16:30 F249 Kunskapsutveckling Nåls Jan
2020-02-13 09:15 - 12:00 F249 Kunskapsutveckling Nåls Jan

Kurs och studieplanssökning