Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att kunna verka professionellt inom föreningar som är en vanlig verksamhetsform inom den fria kultursektorn

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att känna till hur föreningslagen tillämpas och hur den tredje sektorn fungerar.

Innehåll

Genomgång av föreningslagen samt föreningarnas verksamhet inom bl.a det fria fältet

Förkunskaper

Krävs ej

Kursen ersätter följande kurser

icke relevant

Mer information

Obligatorisk närvaro
Sista datum för inlämnande av uppgift den 14 juni

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
  • Självstudier - 55 timmar
  • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 80 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 80 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:

En rapport/essä om föreningar

Lärare

  • Bäck Maria
  • Öhman Elisabeth

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2013-06-14 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning