Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten

 • känner till aktörer samt de samhälleliga och
  ekonomiska kopplingarna i sin egen bransch inom
  den offentliga, privata och tredje sektorn

 • beskriver samhälleliga påverkningsmöjligheter
  samt förklarar hur arbetslivet är organiserat
  och är medveten om den lagstiftning som ligger
  till grund för arbetsmarknaden

 • är förtrogen med den nordiska
  välfärdsmodellen som värdegrund

 • känner till det egna yrkesområdet och ser
  möjligheter för företagande och entreprenörskap

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande

 • kunna redogöra för samhällets struktur samt
  för den lagstiftning och övriga bestämmelser
  som ligger till grund för hur samhället
  fungerar

 • vara förtrogen med den lagstiftning som är
  central för det egna yrkesområdet.

 • inse betydelsen av ett mångprofessionellt
  samarbete.

 • kunna urskilja och tillämpa den viktigaste
  lagstiftningen inom arbetsrättens område.

 • kunna redogöra för samhällets struktur
  utgående från gällande lagstiftning samt kunna
  identifiera sina egna påverkningsmöjligheter

 • kunna diskutera den nordiska välfärdens
  betydelse för den egna professionen.

 • kunna redogöra för de välfärdstjänster
  kommunerna erbjuder utgående från gällande
  lagstiftning

 • få en introduktion till den blivande
  arbetsmarknaden och till eventuellt alternativa
  karriärstigar

 • förstå skillnaden mellan
  entreprenörskap/intraprenörskap

 • ha kunskap om grundbegreppen vid utvecklande
  av företagarfärdigheter

 • delta aktivt i innovation och utveckling av
  en ny idé (produkt, tjänst, koncept)

 • utveckla sin förmåga att presentera/ pitcha
  sin idé börja tänka på ett företagsamt sätt

Litteratur

Kursmaterial enligt lärarnas anvisningar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Självstudier - 85 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Gör skriftliga uppgifter enligt lärarnas
anvisningar och deltar aktivt i kursens olika
delar (Vissa delar kräver obligatorisk
närvaro.)

Lärare

 • Ekman Petra
 • Hernberg Mervi
 • Sigfrids Ingmar
 • Taskinen Topi
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning (231 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-29 08:30 - 10:00 F143 Samhälle och lagstiftning Sigfrids Ingmar
2019-10-30 08:30 - 10:00 F143 Samhälle och lagstiftning Hernberg Mervi
Sigfrids Ingmar
2019-11-04 08:30 - 10:00 F143 Samhälle och lagstiftning Sigfrids Ingmar
2019-11-04 10:00 - 11:00 Samhälle och lagstiftning Grupparbete Sigfrids Ingmar
2019-11-11 10:15 - 12:00 C350 Samhälle och lagstiftning II Föreläsning 2 Ni ska presentera resultatet av det 'undersökningsarbete' ni gjort inom er egen bransch för de andra grupperna inom ert eget program Hernberg Mervi
2019-11-12 10:15 - 12:00 C350 Samhälle och lagstiftning HV Föreläsning 2 Ni ska presentera resultatet av det 'undersökningsarbete' ni gjort inom er egen bransch för de andra grupperna inom ert eget program Hernberg Mervi
2019-11-13 10:15 - 12:00 B327 Samhälle och lagstiftning FT Föreläsning 2 Ni ska presentera resultatet av det 'undersökningsarbete' ni gjort inom er egen bransch för de andra grupperna inom ert eget program Hernberg Mervi
2019-11-13 12:15 - 14:00 B326 Samhälle och lagstiftning Sobas 1-2 Föreläsning 2 Ni ska presentera resultatet av det 'undersökningsarbete' ni gjort inom er egen bransch för de andra grupperna inom ert eget program Hernberg Mervi
2019-11-14 12:15 - 14:00 B326 Samhälle och lagstiftning So bas 3-5 Föreläsning 2 Ni ska presentera resultatet av det 'undersökningsarbete' ni gjort inom er egen bransch för de andra grupperna inom ert eget program Hernberg Mervi
2019-11-18 08:30 - 10:00 F143 Samhälle och lagstiftning Sigfrids Ingmar
2019-11-18 10:00 - 11:00 Samhälle och lagstiftning Grupparbete Sigfrids Ingmar
2019-11-18 11:30 - 13:00 C350 Samhälle och lagstiftning ErgT Föreläsning 2 Ni ska presentera resultatet av det 'undersökningsarbete' ni gjort inom er egen bransch för de andra grupperna inom ert eget program Hernberg Mervi
2019-11-19 08:30 - 10:00 F143 Samhälle och lagstiftning Taskinen Topi
2019-11-19 10:00 - 11:00 Samhälle och lagstiftning Sigfrids Ingmar
2019-11-19 12:00 - 16:00 Samhälle och lagstiftning II Föreläsning 3 Denna tid är reserverad för ett självständigt besök - ingen föreläsning i skolan. Välj ett företag eller en organisation inom er egen bransch som intresserar er och ordna ett besök dit. Hernberg Mervi
2019-11-19 12:15 - 14:00 D4106 Samhälle och lagstiftning SJ Föreläsning 2 Ni ska presentera resultatet av det 'undersökningsarbete' ni gjort inom er egen bransch för de andra grupperna inom ert eget program Hernberg Mervi
2019-11-19 14:15 - 16:00 C350 Samhälle och lagstiftning BM Föreläsning 2 Ni ska presentera resultatet av det 'undersökningsarbete' ni gjort inom er egen bransch för de andra grupperna inom ert eget program. Hernberg Mervi
2019-11-20 08:00 - 12:00 Samhälle och lagstiftning FT Föreläsning 3 Denna tid är reserverad för ett självständigt besök - ingen föreläsning i skolan. Välj ett företag eller en organisation inom er egen bransch som intresserar er och ordna ett besök dit. Hernberg Mervi
2019-11-21 08:00 - 12:00 Samhälle och lagstiftning So bas 1-2 Föreläsning 3 Denna tid är reserverad för ett självständigt besök - ingen föreläsning i skolan. Välj ett företag eller en organisation inom er egen bransch som intresserar er och ordna ett besök dit. Hernberg Mervi
2019-11-21 08:00 - 12:00 Samhälle och lagstiftning So bas 3-5 Föreläsning 3 Denna tid är reserverad för ett självständigt besök - ingen föreläsning i skolan. Välj ett företag eller en organisation inom er egen bransch som intresserar er och ordna ett besök dit. Hernberg Mervi
2019-11-21 08:00 - 12:00 Samhälle och lagstiftning ErgT Föreläsning 3 Denna tid är reserverad för ett självständigt besök - ingen föreläsning i skolan. Välj ett företag eller en organisation inom er egen bransch som intresserar er och ordna ett besök dit. Hernberg Mervi
2019-11-22 08:00 - 12:00 Samhälle och lagstiftning HV & SJ Föreläsning 3 Denna tid är reserverad för ett självständigt besök - ingen föreläsning i skolan. Välj ett företag eller en organisation inom er egen bransch som intresserar er och ordna ett besök dit. Hernberg Mervi
2019-11-22 10:15 - 12:00 D173 Samhälle och lagstiftning FV Föreläsning 2 Ni ska presentera resultatet av det 'undersökningsarbete' ni gjort inom er egen bransch för de andra grupperna inom ert eget program Hernberg Mervi
2019-11-25 09:30 - 11:00 F143 Samhälle och lagstiftning Deltagare: Joachim Enkvist AV-HJÄLP: Endast i början (09:30) Enkvist Joachim
Sigfrids Ingmar
2019-11-26 08:30 - 10:00 F143 Samhälle och lagstiftning Sigfrids Ingmar
2019-11-26 10:00 - 11:15 Samhälle och lagstiftning Grupparbete Sigfrids Ingmar
2019-11-26 12:00 - 16:00 Samhälle och lagstiftning BM & FV Föreläsning 3 Denna tid är reserverad för ett självständigt besök - ingen föreläsning i skolan. Välj ett företag eller en organisation inom er egen bransch som intresserar er och ordna ett besök dit. Hernberg Mervi
2019-11-27 10:15 - 12:00 B326 Samhälle och lagstiftning So bas 1-2 Föreläsning 4 Workshop, vars syfte är att introducera 2 nya verktyg åt er Hernberg Mervi
2019-11-27 12:15 - 14:00 A311 Samhälle och lagstiftning II Föreläsning 4 Workshop, vars syfte är att introducera 2 nya verktyg åt er Hernberg Mervi
2019-11-27 14:15 - 16:00 A311 Samhälle och lagstiftning FT Föreläsning 4 Workshop, vars syfte är att introducera 2 nya verktyg åt er Hernberg Mervi
2019-12-04 10:15 - 12:00 B327 Samhälle och lagstiftning ERgT Föreläsning 4 Workshop, vars syfte är att introducera 2 nya verktyg åt er Hernberg Mervi
2019-12-04 12:15 - 14:00 B327 Samhälle och lagstiftning So bas 3-5 Föreläsning 4 Workshop, vars syfte är att introducera 2 nya verktyg åt er Hernberg Mervi
2019-12-05 08:30 - 11:00 F143 Samhälle och lagstiftning Deltagare: Joachim Enkvist AV-HJÄLP: Endast i början (08:30) Enkvist Joachim
Sigfrids Ingmar
2019-12-05 12:15 - 14:00 C350 Samhälle och lagstiftning BM Föreläsning 4 Workshop ,vars syfte är att introducera 2 nya verktyg åt er Hernberg Mervi
2019-12-09 10:15 - 12:00 B522 Samhälle och lagstiftning SJ Föreläsning 4 Workshop, vars syfte är att introducera 2 nya verktyg åt er Hernberg Mervi
2019-12-11 08:30 - 10:00 B320 Samhälle och lagstiftning FV Föreläsning 4 Workshop, vars syfte är att introducera 2 nya verktyg åt er Hernberg Mervi
2019-12-11 10:15 - 12:00 B326 Samhälle och lagstiftning HV Föreläsning 4 Workshop, vars syfte är att introducera 2 nya verktyg åt er Hernberg Mervi
2019-12-11 12:15 - 14:00 B326 Samhälle och lagstiftning II Föreläsning 5 Ni presenterar er nya produkt-eller tjänsteidé på ett säljande sätt för de andra grupperna inom ert eget program. Hernberg Mervi
2019-12-12 08:30 - 11:00 F143 Samhälle och lagstiftning Deltagare: Joachim Enkvist AV-HJÄLP: Endast i början (08:30) Enkvist Joachim
Sigfrids Ingmar
2019-12-13 09:00 - 10:30 B326 Samhälle och lagstiftning So bas 1-2 Föreläsning 5 Ni presenterar er nya produkt-eller tjänsteidé på ett säljande sätt för de andra grupperna inom ert eget program. Hernberg Mervi
2019-12-13 10:45 - 12:30 B326 Samhälle och lagstiftning So bas 3-5 Föreläsning 5 Ni presenterar er nya produkt-eller tjänsteidé på ett säljande sätt för de andra grupperna inom ert eget program. Hernberg Mervi
2019-12-16 09:30 - 11:00 F143 Samhälle och lagstiftning Sigfrids Ingmar
2019-12-16 11:30 - 13:15 B522 Samhälle och lagstiftning ErgT Föreläsning 5 Ni presenterar er nya produkt-eller tjänsteidé på ett säljande sätt för de andra grupperna inom ert eget program. Hernberg Mervi
2019-12-18 14:15 - 16:00 C350 Samhälle och lagstiftning FT Föreläsning 5 Ni presenterar er nya produkt-eller tjänsteidé på ett säljande sätt för de andra grupperna inom ert eget program. Hernberg Mervi
2019-12-19 08:45 - 10:00 C350 Samhälle och lagstiftning BM Föreläsning 5 Ni presenterar er nya produkt-eller tjänsteidé på ett säljande sätt för de andra grupperna inom ert eget program. Hernberg Mervi
2019-12-19 10:15 - 12:00 D173 Samhälle och lagstiftning SJ Föreläsning 5 Ni presenterar er nya produkt-eller tjänsteidé på ett säljande sätt för de andra grupperna inom ert eget program. Hernberg Mervi
2019-12-19 12:15 - 14:00 C350 Samhälle och lagstiftning FV Föreläsning 5 Ni presenterar er nya produkt-eller tjänsteidé på ett säljande sätt för de andra grupperna inom ert eget program Hernberg Mervi
2019-12-19 14:15 - 16:00 C350 Samhälle och lagstiftning HV Föreläsning 5 Ni presenterar er nya produkt-eller tjänsteidé på ett säljande sätt för de andra grupperna inom ert eget program. Hernberg Mervi

Kurs och studieplanssökning