Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursens syfte är att öka studentens förmåga att arbeta i, administera och leda en projektgrupp var även en eller flere externa partners är involverade.

Läranderesultat

- Som ett projekt planera, utföra och analysera en given uppgift - Ur analysen ge eventuella förbättringsförslag - Presentera arbetet muntligt och skriftligt - Vid samarbete använda sig av lämpliga kommunikationskanaler och projektledarskapsverktyg - ha insikter i ledarskap av individer inom ramen för ett projekt

Innehåll

I studiehelheten ingår en obligatorisk kurs, samt projektarbete och en skriftlig projektrapport. Del 1: Obligatorisk teorikurs, 1 poäng i projektaspekter Del 2: Projektarbeten, 4 poäng

Förkunskaper

Grundstudier

Kursen ersätter följande kurser

Projektledning/MPTT 2002 - 2004 för 5sp (6sp enligt äldre plan) Kursens namn har ändrats till Projektledning istället för Ledarskap och styrning enligt läroplanen 2005 - 2006 5sp

Mer information

Föreläsningar och projektarbeten. Antalet studenter per projektarbete är dock begränsat Varje grupp skriver en projektrapport på av handledarna givet tema. Rapporten bedöms av handledaren.

Litteratur

Macheridis N:Projektaspekter - Kunskapsområden för ledning och styrning av projekt.Lund 2005. ISBN 91-44-01052-4 Övrigt enligt projekthandledarnas anvisningar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 103 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd tentamen samt aktivt deltagande i projektarbetet.

Lärare

 • Granström Maj-Britt
 • Sved Ann-Christine
 • Tigerstedt Christa

Examinator

Tigerstedt Christa

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Grupptentamen : 15.12, 17.12 . Inte 10.12 då vi har vanlig föreläsning

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning