Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att de studerande skall känna till de vanligaste logistiska begreppen och analysmetoderna.

Läranderesultat

Efter avslutad lärokurs skall studerande kunna identifiera logistiska begrepp. Studerande skall känna till material-, informations-, retur- och penningflödet i en flödeskedja. Studerande skall därtill vara medveten om lagerhållning samt lageromsättningshastighet och kunna räkna en enkel ABC-analys. De studerande skall kunna räkna ut orderkvantitet med hjälp av en enkel EOQ-modell samt förstå implikationerna av modellens resultat. Därtill skall studerande kunna koppla ihop transportmetoder med användningsändamål.

Innehåll

flödestänkandet kedjor och nätverk logistikens aktörer inköp materialadministration transporter distribution logistiken som konkurrensmedel

Förkunskaper

Inga

Mer information

Mer information om övningar vid kursstarten.

Litteratur

Storhagen, N. (2000). Materialadministration och logistik. Liber.ISBN 47-04168-4. Eller nyare verion om den hinner komma före kursstarten Paulsson-Nilsson-Tryggestad (red.) (2000): Flödesekonomi, Supply Chain Management.Studentlitteratur. ISBN 91-44-00729-9 Övrigt material meddelas vid kursstarten

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 63 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Meddals vid introduktionen

Lärare

Hongell Linn

Examinator

Hongell Linn

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se arbs

Examinationsformer

 • 2011-12-12 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning