Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen är att studerande i egenskap av sakkunnig i ergoterapi kan delta i vård och rehabilitering av personer med sjukdomar och skador förorsakande av olika typer av reumatologiska, handkirurgiska och traumatologiska skador och sjukdomar, med syfte att minska de aktivitetsbegränsningar som dessa medför.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna förklara hur aktivitetsutförandet påverkas av reumatologiska, handkirurgiska och traumatologiska skador och sjukdomar.
Studerande kan även utvärdera samt handleda i användning av hjälpmedel för ovan nämnda patienter.
Studerande kan tillverka några grundläggande statiska ortoser (vilo- och arbetsortos, tum- och fingerortos) samt har teoretisk kunskap för att tillverka övriga statiska- samt dynamiska ortoser.

Innehåll

Ergoterapi för personer med ryggmärgsskador, reumatiska sjukdomar, problem i stöd och rörelseorganen, och traumatologiska skador. Ergoterapi vid smärtsyndrom. Handens funktion. Ortosbehandling för olika diagnoser .Tillverkning av ortoser.

Förkunskaper

Grundkurs i ergoterapi. Människan i aktivitet. Bedömning av människan i aktivitet. Delaktighetsbegränsningar hos vuxna I. Delaktighetsbegränsningar hos vuxna II.

Mer information

obligatorisk närvaro vid praktiska övningar och studiebesök.

Litteratur

Litteratur:

Vastamäki,M. (toim.).(2000). Käsikirurgia. Duodecim. Hämeenlinna. Karisto. s.35, 44-54, 82-90, 151-171, 260-271.

Hamell, K. 1995. Spinalcord injury rehabilitation. London. Chapman and Hall
Holtz, A., Levi, R. 2006. Ryggmärgsskador: behandling och rehabilitering. Lund. Studentlitteratur.
Radomski, M., Trombly Latham, C. 2008. Occupational therapy for physical dysfunction. 6th ed. kap. 41-46. Lippincott Williams & Wilkins.Baltimore.

Selkäydinvamma. Dahlberg, A. Lääkärin käsikirja, uppdaterad 29.5.2007 Terveysportti.

Referenslitteratur:

Leirisalo-Repo,M.(toim.), Hämäläinen, M., Moilanen,E. 2002 Reumataudit.3. painos.Duodecim, Rauma. I: Mikkelsson,M., Lehtinen, K., Isomeri,R., (2002) Fysioterapia, toimintaterapia ja apuvälineet. 564-573. I: Haataja,M. Ammatillinen ja sosiaalinen kuntoutus. 581-584. I:
Haataja, M. Työ- ja toimintakyvyn määritys. 585-592.

Van Lede, P., Veldhoven van, G.(1998). Therapeutic hand splints. A rational approach. Vol 1. Antverp-belgium. Provan. (ISBN 90-804338-2-9)
Vastamäki,M. (toim.).(2000). Käsikirurgia. Duodecim. Hämeenlinna. Karisto.

Uppsatser och artiklar:

Thorell,A-C. (2007). Tankar om behov av framtida kompetens för arbetsterapeuter inom ergoterapi. Magister uppsats, Lunds universitet.
Förändringar i dagliga aktiviteter efter höftfraktur. 2007. Bergman, C., Sevedsson, M. Luleå tekniska universitet.

Metodikbok i Arbetsterapi för ortopedi.1998. Arbetsterapiavdelningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Spinal cord injured persons conceptions of hospital care, rehabilitation, and a new life situation. (2006) Sand, Å., Karlberg, I., Kreuter, M. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. Vol 13. nr 3.

Occupation and meaning in the lives of women with chronic pain. (2006) Keponen, R., Kielhofner, G. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. Vol 13. nr 4.

Life satisfaction In early rheumatoid arthritis. (2006) Karlsson, B., Berglin, E., Wållberg-Johnsson, S. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. Vol 13. nr 3

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 60 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 20 timmar
  • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 10 timmar
  • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 10 timmar
  • Självstudier - 33 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 33 timmar
  • Varav schemalagda studier: 100 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Examinator

Peri Heidi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Till datum 2010-06-18

Kursens tidtabell

1.9 kl 13.15 - 15.45 Repetition av handens anatomi samt utgivning av examinationsuppgifterna
17.9 kl 13.00 - 16.00 Ortostillverkningsprocessen, aseptik, mönsterritning, materiallära
22.9 kl 13.15 - 15.45 Workshop - tillverkning av viloskena
23.9 kl 08.30 - 12.30 Workshop - tillverkning av viloskena + mönsterritning för Schantz-krage kl 13.15 - 15.45 grupparbete - examinationsuppgiften
13.10 kl 13.00 - 16.00 Workshop - examinationsuppgifterna
14.10 kl 08.30 - 11.45 Workshop - examinationsuppgifterna
27.10 kl 11-16 SEMINARIER/ortoser
28.10 kl 08.30 - 15.45 Workshop - dynamiska ortoser
30.10 kl 08.30 - 11.45 Workshop - dynamiska ortoser

8.9. kl 12-16 Introduktion till kursen, utgivning av examinationsuppgift. Påbörjan av Reumatologiska sjukdomar.
9.9. kl 12-16 Reumatologiska sjukdomar
15.9. kl 9-16 Ergoterapi vid akut traumatologiska sjukdomar
16.9. kl 9-16 Ortopedisk - traumatologisk ergoterapi
29.9. kl 9-12 Ryggmärgsskador
30.9. kl 9-16 Ryggmärgsskador
7.10. kl 930-12 Studiebesök till Synapsia. Ergoterapeut Katarina Stigzelius och ryggmärgsskade avdelningen.
8.10. 13-16 Ergoterapi vid kronisk smärta.
20.10. kl 9-16 Seminarie
21.10. kl 9-16 Seminarie

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning