Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna Studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-054 (0) SVENSKA 5 1
SP-1-008 (0) Finska 5 1
AS-1-008 (0) Lag och rätt (Juridik) 5 1
AS-1-019 (0) Kunskapsteori 5 2
SP-1-075 (3) Engelska 5 2
AS-1-013 (0) Organisation och Ledarskap 5 3
Ämnesstudier 130 ECTS
Ergoterapidisciplinen (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
ET-2-001 (0) Grundkurs i ergoterapi 5 1
ET-2-038 (0) Teoribildning inom ergoterapi 5 2
ET-2-039 (0) Aktivitetsvetenskapens grundfrågor 5 3
Hälsokartläggning och bedömning (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
ET-2-006 (0) Orienterande yrkespraktik 5 1
ET-2-003 (0) Bedömning av människan i aktivitet 5 1
Anatomi & Fysiologi (5)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-2-001 (0) Anatomi, fysiologi och patologi 4 1
ET-1-013 (0) Grundvård och första hjälp 1 1
Hälsofrämjande ergoterapi (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
ET-2-026 (0) Yrkespraktik I 10 2
ET-2-002 (0) Människan i aktivitet 5 1
ET-2-044 (0) Människans sensomotoriska förmåga 5 1
ET-2-004 (0) Terapeutiska aktiviteter 5 1
Klinisk ergoterapi (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
ET-2-037 (0) Yrkespraktik II 10 2
GH-2-002 (2) Medicinska ämen I 5 1
GH-2-003 (2) Medicinska ämnen II 5 2
ET-2-040 (0) Aktivitetsbegränsningar hos vuxna 5 3
Rehabiliterande ergoterapi (50)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
ET-2-042 (0) Yrkespraktik III 10 3
ET-2-043 (0) Yrkespraktik IV 10 3
ET-2-005 (0) Beteende- och samhällsvetenskap I 5 1
ET-1-011 (0) Beteende- och samhällsvetenskap II 5 2
ET-2-033 (0) Delaktighetsbegränsningar hos vuxna I 5 2
ET-2-036 (0) Delaktighetsbegränsning hos vuxna II 5 2
ET-2-034 (0) Delaktighetsbegränsningar hos barn- och ungdom 5 2
ET-2-041 (0) Delaktighetsbegränsningar i sen vuxen ålder 5 3
Breddstudier 30 ECTS
Arbetslivsorienterade projekt (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-005 (0) Arbetslivsorienterade projekt 10 3
YH-3-024 (0) Arbetslivsorienterade projekt 10 4
Leadership and Management (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-018 (0) Leadership and Management 10 3
Hälsofrämjande arbete (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-019 (0) Hälsofrämjande arbete 10 3
Själens problem och resurser i vården (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-025 (0) Själens problem och resurser i vården 10 3
Välbefinnande i arbete (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-020 (0) Välbefinnande i arbete 10 4
Rehabilitation (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-022 (0) Rehabilitation 10 4
Krävande vård i akuta situationer (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-023 (0) Krävande vård i akuta situationer 10 4
Krisarbete (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-021 (0) Krisarbete 10 4
Yrkespraktik breddstudier (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
ET-3-002 (0) Fördjupad Yrkespraktik 10 4
Examensarbete 20 ECTS
Examensarbete och metodik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-2-005 (4) Metodik 5 3
ET-2-046 (0) Examensarbete 10 3
ET-2-046 (0) Examensarbete 5 4

Kurs och studieplanssökning