Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Efter avslutad kurs kan studerande:

- förstå sin egen kreativitet samt dess
förutsättningar och villkor.
- förstå kreativitet och den kreativa
processens
betydelse för hälsa och välbefinnande

Läranderesultat

Efter avklarad kurs kan studerande:

- Särskilja olika teoretiska förhållningsätt
till
kreativitet: Kreativitetens 4 (6) P:n,Flow
Teorin, Sociokulturell Inspiration och
Csikszentmihalyi:s syn på kreativitet
- Identifiera och beskriva kreativitet som
fenomen
- Tillämpa den kreativa processen samt kan
utvärdera process, person, produkt och plats

Innehåll

Psykoligiskt perspektiv på kreativitet och den
kreativa processen, Egen upplevelse av kreativa
uttryck

Förkunskaper

Kommunikation och lärande för delaktighet och
aktivitet, Människans utveckling ur ett
livscykelperspektiv, Etik och professionell
kommunikation

Kursen ersätter följande kurser

Kreativitet och hälsa

Mer information

Alla praktiska övningar,handledning och seminarium
är obligatoriska.

Litteratur

Brodin, E. & Carlsson, I. & Hoff, E. &
Rasulzada, F. (red.) 2014, Kreativitet ? teori
och praktik ur psykologiska perspektiv.
Stockholm: Liber Kap. 1, 3, 7, 12, 15, 18, 19,
24
,25

Csikszentmihalyi , M. 1996. Creativity: Flow
and the psychology of discovery and invention.
New York: Harper Collins

Kurki, L. 2000. Sosiokulttuurinen innostaminen.
Tampere: Vastapaino.

Pitkälä Kaisu, Routsalo Pirkko, Blomqvist
Lisbeth (toim.) 2004. Ikääntyneiden
yksinäisyys. Taide- ja virikeryhmät
psykososiaalisena kuntoutuksena.
Helsinki:Vanhustyön keskusliitto.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 6 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 17 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
 • Självstudier - 39 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examination:

Deltar i presentation på seminarium (Bedöms
Godkänd/Underkänd) samt deltar i gruppens
gemensamma rapport vilken bedöms med vitsord 1-
5.
Bedömningsriterier tillgängliga på Itslearning

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Haldin Denice
 • Werner Tove

Examinator

Arell-Sundberg Marina

Antal kursplatser

Ingen begränsning (56 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-05-29

Kursens tidtabell

Kursens tidtabell presenteras separat på
Itslearning.

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

 • 2020-01-23 - Demonstrationer och presentationer
 • 2020-01-31 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-07 08:30 - 10:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Självstudier . Kap1 Arell-Sundberg Marina
2020-01-07 10:00 - 12:00 F249 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Kursintroduktion Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2020-01-07 13:00 - 15:00 D4107-08 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Workshop 1: Kl. 13-15 Att skapa i stunden (M A-S) Kl.15-16 Självstudier ( Kap 1) Arell-Sundberg Marina
2020-01-08 08:15 - 10:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Självstudier: Kap 1 Arell-Sundberg Marina
2020-01-08 10:15 - 11:45 D4107-08 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Erbjudande: Teoretiska perspektiv på kreativitet och den kreativa processen Arell-Sundberg Marina
Haldin Denice
2020-01-08 13:00 - 16:00 D275 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Workshop: Skapande rörelse 1 Kl. 13.00 - 14.25 ( Grupperna 1-6) Kl. 14.30 - 16.00 ( Grupperna 7-12) Alla grupper är bokade hela eftermiddagen. Detta betyder att då gruppen inte är engagerad i workshop kan gruppen jobba i sin kreativa process Arell-Sundberg Marina
2020-01-09 09:15 - 12:00 B522 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Gruppvisa handledningar: Inför examination samt grupparbete i smågrupp (= fastställ målgrupp) kl. 09.15 - 10.15 Grupperna 11,10,9, 8,7,6 Kl. 10.30 - 11.30 Grupperna 5,4,3, 2,1 Kl. 11.30 - 12.00 Group 12 Kl. 9.15 - 10.15 Grupperna 5,4,3,2,1 jobbar i smågrupp Kl. 10.30 -11.30 Grupperna 11,10,9,8,7,6,12 jobbar i smågrupp Arell-Sundberg Marina
2020-01-09 13:00 - 14:30 F249 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Erbjudande: Hälsa, Kreativitet och Flow Arell-Sundberg Marina
2020-01-10 09:00 - 12:00 B522 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Workshop: Bild 1 Grupperna 1-6 kl. 9.00 - 10.20 Grupperna 7-12 kl. 10.30 - 12.00 Alla grupper är bokade hela förmiddagen. Detta betyder att då gruppen inte är engagerad i workshop kan gruppen jobba i sin kreativa process Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2020-01-10 09:00 - 12:00 D4106 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Workshop: Musik Grupperna 7-12 kl. 9-10.20 Grupperna 1-6 Kl. 10.30 - 12.00 Alla grupper är bokade hela förmiddagen. Detta betyder att då gruppen inte är engagerad i workshop kan gruppen jobba i sin kreativa process Arell-Sundberg Marina
2020-01-13 09:00 - 12:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Tidsreservering för grupparbete Arell-Sundberg Marina
2020-01-13 13:00 - 16:30 E380 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Gruppvisa handledningar: kl. 13.00 - 13.35 Grupperna 10,9 Kl. 13.40 - 14.15 Grupperna 7,6 Kl. 14.20 - 14.55 Grupperna 5,4,3 Kl. 15.00 - 15.35 Grupperna 2,1 Kl. 15.40 - 16.15 Group 12 Arell-Sundberg Marina
2020-01-14 09:00 - 10:00 D4107-08 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Erbjudande: Socikulturell inspiration Arell-Sundberg Marina
Brantberg Bettina
2020-01-14 13:00 - 16:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Gruppens egna kulturupplevelse Arell-Sundberg Marina
2020-01-15 08:15 - 12:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Tidsreservering för arbete med examinationsuppgiften Arell-Sundberg Marina
2020-01-15 12:00 - 15:00 M602 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Workshop: Skapande rörelse och drama Kl. 12-13 Grupperna 12,10,9 Kl. 13-14 Grupperna 1,2,3,4 Kl. 14-15 Grupperna 5,6,7 Alla grupper är bokade hela eftermiddagen. Detta betyder att då gruppen inte är engagerad i workshop kan gruppen jobba i sin kreativa process Arell-Sundberg Marina
2020-01-16 09:00 - 12:00 D275 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Workshop: Musiken som inspiratör för skapande Kl. 9.00 - 10.00 Grupperna 5,6,7,9 Kl. 10.00 - 11.00 Grupperna 1,2,3,4 Kl. 11.00 - 12.00 Grupperna 10,11,12 (also in English) Alla grupper är bokade hela förmiddagen. Detta betyder att då gruppen inte är engagerad i workshop kan gruppen jobba i sin kreativa process Arell-Sundberg Marina
2020-01-16 13:00 - 16:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande tidsreservering för arbete med examinationsuppgiften Arell-Sundberg Marina
2020-01-17 09:00 - 12:00 D4107-08 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Workshop: Bild 2 Grupperna 7-12 Kl. 9.00 - 10.20 Grupperna 1-6 Kl. 10.30 - 12.00 Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2020-01-17 13:15 - 16:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Tidsreservering för arbete med examinationsupgiften Arell-Sundberg Marina
2020-01-20 09:00 - 10:00 B325 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Utprovning och feedback 1-2 Arell-Sundberg Marina
2020-01-20 09:00 - 10:00 B326 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Utprovning och feedback 3-4 Arell-Sundberg Marina
2020-01-20 09:00 - 10:00 E380 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Utprovning och feedback 5-6 Arell-Sundberg Marina
2020-01-20 09:00 - 10:00 B516 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Utprovning och feedback 7-9 Arell-Sundberg Marina
2020-01-20 09:00 - 10:00 D4103 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Utprovning och feedback 10-12 Arell-Sundberg Marina
2020-01-20 10:15 - 11:15 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Tidsreservering för grupparbete med examinationsuppgiften Arell-Sundberg Marina
2020-01-20 12:30 - 16:00 D4107-08 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Workshop: Expressiv metod ( Evelyn Virshup) Grupperna 12,11,10,9,8,7 Kl 12.30 - 14.00 Grupperna 1,2,3,4,5,6, Kl. 14.15 - 15.45 Arell-Sundberg Marina
2020-01-21 09:00 - 16:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Tidsreservering för grupparbete med examinationsuppgiften Handledning han bokas med Marina om behov finns Arell-Sundberg Marina
2020-01-22 09:00 - 16:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Tidsreservering för grupparbete med examinationsuppgiften Arell-Sundberg Marina
2020-01-23 09:00 - 12:00 D4107-08 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Seminarium del 1 Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2020-01-24 09:00 - 13:00 DIAK Kreativitet för hälsa och välbefinnande Seminarium del 2 Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2020-01-24 13:00 - 16:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Sista fixen med examinationsuppgiften före inlämning Arell-Sundberg Marina

Kurs och studieplanssökning