Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med denna kurs är att du skaffar dig kompetenser och färdigheter som hjälper dig att studera målmedvetet, självständigt och framgångsrikt vid Arcada, och att utvecklas i din karriärhantering. Under kursen betonar vi följande specifika kompetenser. *Lärandekompetens *Digital kompetens *Informationskompetens *Kommunikativ kompetens

Läranderesultat

Lärandekompetens *Du skapar dig en realistisk uppfattning om vad det betyder att studera i en högskola. *Du lär dig att använda olika tillvägagångssätt och strategier för att utveckla dina sätt att lära dig. *Du lär dig självstyrt, dvs. utan yttre påminnelse eller kontroll, kunna organisera och upprätthålla motivation för dina studier, samt ta ansvar för att sätta igång och följa upp ärenden som berör dig. *Du lär dig att förstå betydelsen av livslångt lärande för din egen karriärshantering. *Du vet vilka stödformer och vilken service Arcada erbjuder för att hjälpa dig i ovanstående. Digital kompetens *Du skapar dig en uppfattning om vad digital kompetens innebär och vikten av att utveckla den under dina studier. *Du utvecklar en färdighet att självständigt lösa problem och utmaningar som uppstår när det gäller digital information, kommunikation och produktion. *Du lär dig behärska de mest grundläggande verktygen och funktionerna för att kunna studera, kommunicera och skapa material under dina studier. Informationskompetens *Du bekantar dig med Arcadas bibliotek och lär dig grunderna i informationssökning för att självständigt kunna söka fram tillförlitlig vetenskaplig information och litteratur för dina studier, t.ex. kursböcker och vetenskapliga artiklar inom det egna studieområdet. *Du får färdigheter i hur du utvärderar och använder den information du hittar, t.ex. hur du hänvisar till litteratur och forskning i dina egna arbeten utan att riskera att du bryter mot upphovsrätten eller plagierar. Kommunikativ kompetens *Du introduceras till vetenskapligt skrivande *Du introduceras till Arcadas skrivguide

Innehåll

Lärandekompetens *Tidshantering och planering *Uppskjutande, undvikande och motivation *Stresshantering *Studieteknik *Karriärshantering och framtidskompetens *Stöd för dina studier och ditt lärande - Arcadas service och stödformer Digital kompetens *Introduktion till digital kompetens *Digital innehållsproduktion *Kollaboration och samarbete Informationskompetens *Informationskällor *Planera informationssökningen *Sökteknik *Att söka studielitteratur (Arcada Finna och Libguides) *Att utvärdera och använda sökresultatet *Upphovsrätt Kommunikationskompetens *Vetenskapligt skrivande *Skrivguiden

Förkunskaper

Inga

Litteratur

Kursmaterial med artiklar och filmer Support.office.com Kopiraittila Högskola Arcadas nätsidor

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 9 timmar
 • Nätbaserade - 126 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Tester och uppgifter Reflektionsrapporter Kontaktundervisning 6x90 min

Lärare

 • Ericsson Christoffer
 • Hagström Sarah
 • Levälahti Filip
 • Sandell Magdalena
 • Åvall Ann-Kristin

Examinator

Åkermarck Erica

Antal kursplatser

Ingen begränsning (21 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 11:30 - 12:15 E383 Introduktion till högskolestudier Lärandekompetens (enkät i datorklass) Ståhl Tore
2019-09-05 09:00 - 10:30 B327 Introduktion till högskolestudier Årskursinfo Levälahti Filip
Åkermarck Erica
2019-09-12 12:30 - 14:00 B328 Introduktion till högskolestudier Skrivguiden Sandell Magdalena
Stolt Kerstin
2019-09-19 10:15 - 11:45 B327 Introduktion till högskolestudier Grupptutor träff Ericsson Christoffer
2019-10-07 13:30 - 15:00 D4109 Introduktion till högskolestudier Jobiili information, egen dator med! Stenbäck Pernilla

Kurs och studieplanssökning