Allmänna studier 20 ECTS
Allmänna studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (0) Introduktion till högskolestudier 5 1
SP-1-085 (0) Svenska 5 1
SP-1-084 (0) Finska 5 1
SP-1-086 (0) Engelska 5 2
Ämnesstudier 150 ECTS
Människa i rörelse (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-2-046 (0) Anatomi, fysiologi och biomekanik 5 1
II-2-004 (0) Motoriska aktiviteter 1 5 1
II-2-002 (0) Motorisk utveckling, kontroll och inlärning 5 1
II-2-003 (0) Utveckling och pedagogiskpsykologi 5 1
II-1-003 (0) Motoriska aktiviteter 2 5 1
Pedagogik och instruktion (45)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-2-014 (0) Praktik 1 5 1
II-2-012 (0) Praktik 2 5 2
II-2-159 (0) Praktik 3 10 3
II-2-015 (0) Idrottsdidaktik och -pedagogik 1 5 1
II-2-016 (0) Idrottsdidaktik och -pedagogik 2 5 1
II-2-010 (0) Salsverksamhet 5 2
II-2-178 (0) Anpassade idrotts- och motionsaktiviteter 5 2
II-2-180 (0) Personal training 5 3
Träning och hälsa (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-2-013 (0) Belastnings- och idrottsfysiologi 5 1
II-2-005 (0) Hälsoteorier och hälsofrämjande verksamhet 5 2
II-2-008 (0) Träningslära 5 2
II-2-006 (0) Testlära 5 2
HP-2-030 (0) Näringslära 5 2
Management (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-2-162 (0) Praktik 4 (Sports management / Hälsofrämjande ledarskap) 5 3
AS-1-013 (0) Organisation och Ledarskap 5 2
II-2-160 (0) Idrottens roll i samhället 5 2
II-3-023 (0) Sports Management 5 3
HP-2-047 (0) Hälsofrämjande ledarskap 5 3
Coaching (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-3-005 (0) Coachingtekniker 5 2
II-3-025 (0) Hälso- och idrottspsykologi 5 2
II-3-024 (0) Egenskapsträning 5 3
HP-3-010 (0) Modeller i hälsopromotion 5 3
II-3-022 (0) Kommunikation 5 3
Breddstudier 30 ECTS
Arbetslivsorienterade projekt (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-005 (0) Arbetslivsorienterade projekt 10 3
YH-3-024 (4) Arbetslivsorienterade projekt 10 4
Fysiskt aktivitet och teknologi (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-3-036 (0) Fysiskt aktivitet och teknologi 10 3
Hälsofrämjande nu och i framtiden (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-3-037 (0) Hälsofrämjande nu och i framtiden 10 4
Nightingale (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-028 (0) Nightingale 10 3
Leadership and Management (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-018 (0) Leadership and Management 10 3
Själens problem och resurser i vården (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-025 (0) Själens problem och resurser i vården 10 3
Rehabilitation (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-022 (0) Rehabilitation 10 4
Krisarbete (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-021 (0) Krisarbete 10 4
Yrkespraktik breddstudier (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-3-030 (0) Fördjupad praktik 1 5 3
II-3-031 (0) Fördjupad praktik 2 5 4
Examensarbete 25 ECTS
Examensarbete och metodik (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-1-009 (4) Vetenskapsteori och metodik 10 3
II-4-068 (0) Examensarbete 15 4

Kurs och studieplanssökning