Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att fördjupa kunskaperna i grafisk design och utveckla den visuella färdigheten och gestaltningen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att jobba med grafik för webb och print inom branschen, t.ex. som frilansare.

Innehåll

1. Reserach av branding
2. Färglära
3. Allmänna uppgifter och övningar
4. Design för koncept

Förkunskaper

Grafisk design grundkurs eller motsvarande kunskaper.

Litteratur

Cap & design tidningar

Color Design Workbook - A real-world guide to using color in graphic design.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 33 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Examination 1: Avslutat projekt 40%
Examination 2: Uppgifter och presentationer 20%
Examination 3: Deadliner 20%
Examination 4: Närvaro 20%

Vikten ligger på utfört arbete enligt angiven deadline. Frånvaro utan anmälan drar ner vitsordet även om alla uppgifter är inlämnade inom utsatt tid.

Lärare

Törnqvist Jutta

Examinator

Törnqvist Jutta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning