Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Den övergripande målsättningen med kursen är att kunna göra en
bedöming i varför
man
skall välja att grunda ett företag inom kulturens område och hur gå
tillväga.

Övriga mål är:

 • Känna till arbetslivets verksamhetsformer och kunna verka i en
  arbetsgemenskap
 • Kunna tillämpa lagar inom arbetslivet
 • kunna identifiera målgrupper och kundgrupper för olika projekt.
  
- känna till segmentering samt kan identifiera nishcerna inom den
  egna branschen
  
- känna till hur nå ut till kunder inom den egna branschen, dvs olika
  marknadsföringsstrategier
 • kunna identifiera möjliga koncept och produkter inom den kreativa
  branschen samt
  utveckling av dem
 • Försäljningsprocesser

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
känna till hur
företagande fungerar inom den kreativa branschen.

Innehåll

Under kursens lopp bekantar sig studenten med den kreativa
branschen och de
specifika
mekanismer som gör företagande möjligt. Vad krävs av en företagare
och ett företag?

VI arbetar med föreläsningar, workshops och läsecirklar samt
modererade
diskussioner.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Icke relevant

Litteratur

Den ofrivillige företagaren
Kreativ Ekonomi
Business model generation : a handbook for visionaries, game
changers, and challengers, Osterwalder Alexander
Kultur 3.0 Konst, delaktighet, utveckling (Pier Luigi Sacco)
Rapporter och artiklar som publiceras på itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 60 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Pitch

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten gör upp en företagsplan.
Vi använder
oss av
Business Model Canvas som bas.

 • deltagande under närstudietillfällena (enligt institutionens policy om
  80% närvaro)

 • Aktivt deltagande i workshops (10p/100)

 • Pitchsession den 13.10 (20p/100)

 • Uppgifter på itslearning (10 p/100)

 • Affärsplan (60p/100)

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2016-12-31

Kursens tidtabell

se arbs

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning