Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/203000/2019-2020/255">Mk exsemin, frivilliga och breddstudier 09-10 - Flerkamera breddstudiepaket</a>

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten kan analysera grafiska lösningar.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att skapa enklare grafiska lösningar för tv-produktioner samt förstå arbetsprocessen i dessa.

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningar samt deltagande i produktioner.

Förkunskaper

Inga

Mer information

Kursdeltagare deltar i mindre grupper/individuellt i produktioner i flerkamerakurser under perioder 3, dessa tider kan meddelas först under kursen.

Litteratur

Motion Graphic Design & Fine Art Animation, Jon Krasner
Motion Design, Matt Woolman

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 10 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 63 timmar
  • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 113 timmar
  • Varav schemalagda studier: 20 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Grabber Klaus

Examinator

Mård Tommy

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning