Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande lär sig att använda ord- och handböcker och andra källor för att kontinuerligt förkovra sitt ordförråd och förbättra sin språkriktighet samt blir förtrogen med lämpliga språkliga formuleringar i olika professionella sammanhang.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten ha förvärvat sådana kunskaper i finska som enligt lagen om de språkkunskaper, som krävs av offentligt anställda (424/2003)för en tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken högskoleexamen är ett krav, och som behövs med tanke på studerandens yrkesutövning och utveckling i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Terminologi Språkriktighet och språkvård Platsansökan och meritförteckning Meddelanden och rapporter Arbetslivsterminlogi

Förkunskaper

Kunskapsnivå B1 eller högre (europeiska referensramen för språk)

Mer information

Personlig anmälan till kursen senast 31.3.2015. Absolut sista möjligheten att lämna in uppgifter är 5.9.2015 kl 23.55.

Litteratur

Brevidläsning: Mattila, Heli - Ruusunen, Tuula - Uola, Kirsi. 2006: Viestinnän työkaluja amk-opiskelijalle. ISBN 951-0-30268-6. Snellman, Susanne - Lindberg, Thomas - Eklundh, Lotta. Lunttikirja - en handbok i finsk grammatik. ISBN 951-96404-6-0

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 33 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
 • Praktiska övningar - 9 timmar
 • Självstudier - 82 timmar
 • Skriftlig tentamen - 3 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Arbetsansökan med bilaga

Examinationskrav

Skriftliga inlämningsuppgifter 50 % Skriftlig tentamen 50 %

Lärare

Herva Marja

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2015-09-05

Examinationsformer

 • 2015-04-23 - Tentamina
 • 2015-04-09 - Rapporter och produktioner
 • 2015-04-13 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning