Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studenten kan kommunicera sin professionella identitet samt uttnyttjar och utvecklar sina nätverk professionellt

Läranderesultat

Studenten utvecklar en förmåga att synliggöra sina kompetenser profesionellt

Innehåll

Kursen inbegriper handledningar som t.ex. pitch-coachning, handledningar inför arbetsintervjuer eller vid skrivande av stipendieansökningar samt andra samtal som studenten har gjort under hela sin studietid. Slutexamination är en Linkedin profil, eller annan professionell portfolio som används inom den bransch som studenten jobbar eller ämnar jobba på.

Förkunskaper

Utförd praktik

Kursen ersätter följande kurser

Kompetensportfolio

Mer information

none

Litteratur

none

Studieaktiviteter

  • Individuell handledning och grupphandledning - 90 timmar
  • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger
följande examinationer:
Professionell portfolio (Linkedin profil t.ex.)
Reflektion

Lärare

  • Träskman Tomas
  • Öhman Elisabeth
  • Törnqvist Jutta

Examinator

Träskman Tomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (36 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

none

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning