Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I kursen utvecklar studenten:
- en förståelse för internationellt utbyte och export av kultur och konst
- tillämpar dessa kunskaper genom att göra en stipendieansökan till en organisation som arbetar med och för kulturutbyte

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
-känna till centrala aktörer som arbetar med kulturutbyte
- planera internationella produktioner
- göra finansieringsansökningar för internationella produktioner

Innehåll

Kursen innehåller exkursioner, närstudier och självständigt arbete

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Kulturexport

Mer information

Inga

Litteratur

Itslearning fungerar som materialbank

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 0 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 60 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 120 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 120 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Inlämnad och godkänd stipendieansökan:

Uppgiften bedöms på basen av
Hur övertygande är den sökande inom sitt konstområde?
Framgår den sökandes konstnärliga och internationella utgångspunkter av arbetsplanen?
Är den sökande professionell ?
Hurdana konstnärliga utmaningar eller professionell utveckling innebär projektet?
Innehåller planen nya idéer, handlingssätt och risktagande?
Verksamhetens omfattning och genomslag
Har den konstnärliga verksamheten internationell betydelse?
Uppmuntrar verksamheten till bredare förståelse om konst eller debatt om konst?
Är verksamheten välplanerad och genomförbar?

Dessutom bedöms aktivitet i närstudietillfällen och vid handledning samt hållande av deadlines
Utöver detta bedöms aktivitet vid närstudietillfällen med poäng

Lärare

 • Bäck Maria
 • Träskman Tomas

Examinator

Träskman Tomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (14 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-03 09:15 - 11:30 B328 Kulturutbyte och kulturexport Träskman Tomas
2019-09-05 12:30 - 15:00 B326 Kulturutbyte och kulturexport Träskman Tomas
2019-09-09 09:30 - 11:30 B326 Kulturutbyte och kulturexport Träskman Tomas
2019-09-16 09:30 - 11:30 B326 Kulturutbyte och kulturexport Träskman Tomas
2019-09-19 09:30 - 11:30 B326 Kulturutbyte och kulturexport Träskman Tomas
2019-09-23 09:15 - 13:00 B326 Kulturutbyte och kulturexport Träskman Tomas
2019-09-26 09:30 - 12:00 B328 Kulturutbyte och kulturexport Träskman Tomas

Kurs och studieplanssökning