Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten kan hantera produktifiering (konceptualisering) av kultur och innovationer

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten - känna till den kreativa branschen samt kommersiell produktifiering inom den kreativa branschen - känner till IPR och kan tillämpa den på ett koncept (främst varumärkesskydd) - förstår effekterna av internationaliseringen och dess möjligheter inom det egna yrkesområdet - Social design som samhällspåverkan

Innehåll

Kursen görs projektifierat Under kursens gång arbetar studenten med olika perspektiv på produktifiering och kommersialisering av konst och kultur. Studenterna arbetar med utvecklande av service design koncept för en internationell tävling (RSA)

Förkunskaper

inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

inga

Litteratur

itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 75 timmar
 • Självstudier - 35 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Presentation/pitch om SDA- projektet

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: 1) Genomför en av de briefer son presenteras i början av kursen för RSA:s Student Design Award 2) reflektionsdagbok 3) Forskningsuppgift 4) 80 % närvaro enligt institutionens policy och aktivitet (uppgifter under och inför närvarotillfällena) Poängsättning för de olika delarna är: 1 = 50 p 2 = 20 p 3 = 20 p 4 = 10 p De två bästa briefarna för SDA belönas med möjlighet att delta i tävlingen - skall lämnas in på RSA:s hemsida senast den 13.3.2019 (18:00) För godkänt vitsord (1) krävs minini 50 p

Lärare

Bäck Maria

Examinator

Bäck Maria

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Examinationsformer

 • 2019-03-17 - Tentamina
 • 2019-03-17 - Rapporter och produktioner
 • 2019-03-06 - Övriga uppgifter

Kurs- och studieplansökning