Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge den studerande användbara
verktyg för att skapa historier kring och i olika kulturprojekt och hitta
vägar till eget konstnärligt berättande.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
analysera och skapa dramatiska berättelser.

Innehåll

Återkommer

Förkunskaper

inga

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

inga

Litteratur

its learning fungerar som materialbank

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 60 timmar
 • Självstudier - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Återkommer med information

Lärare

Öhman Elisabeth

Examinator

Öhman Elisabeth

Antal kursplatser

Ingen begränsning (16 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-30 09:30 - 15:00 C350 Drama och Storytelling Öhman Elisabeth
2019-11-06 09:30 - 15:00 C350 Drama och Storytelling Öhman Elisabeth
2019-11-11 10:00 - 12:15 B325 Drama och Storytelling Öhman Elisabeth
2019-11-11 12:15 - 16:00 C350 Drama och Storytelling Öhman Elisabeth
2019-11-13 09:30 - 10:30 B325 Drama och Storytelling Öhman Elisabeth
2019-11-13 10:30 - 15:00 C350 Drama och Storytelling Öhman Elisabeth
2019-11-18 09:30 - 13:00 B328 Drama och Storytelling Öhman Elisabeth
2019-11-18 13:00 - 16:00 C350 Drama och Storytelling Öhman Elisabeth
2019-11-20 09:30 - 15:00 C350 Drama och Storytelling Öhman Elisabeth
2019-11-27 09:30 - 15:00 C350 Drama och Storytelling Öhman Elisabeth
2019-12-04 09:30 - 15:00 C350 Drama och Storytelling Öhman Elisabeth
2019-12-11 13:00 - 15:30 C350 Drama och Storytelling Öhman Elisabeth

Kurs och studieplanssökning