Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att fördjupa din yrkesidentitet

Läranderesultat

Efter avklarad kurs, som avslutar dina studier, fördjupar du ditt yrkeskunnande genom ett examensarbete. Inom ramen för examensarbetet utför du ett eget utvecklingsarbete inom
produktion, inom projekt eller inom fortlöpande verksamhet inom din bransch.

Målet för examensarbetet är att du utvecklar och visar din förmåga att tillämpa dina kunskaper och färdigheter i praktiska sakkunniguppgifter i anslutning till yrkesstudierna.

Enligt yrkeshögskolelagen (9.5.2003/351) har yrkeshögskolorna till uppgift att meddela sådan högskoleundervisning för yrkesinriktade
expertuppgifter som baserar sig på arbetslivets och arbetslivsutvecklingens krav samt på forskning och konstnärliga och kulturella utgångspunkter, att stödja individens
yrkesutveckling och att bedriva tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete som
betjänar yrkeshögskoleundervisningen samt stöder arbetslivet och den regionala utvecklingen och tar hänsyn till näringsstrukturen i regionen samt att bedriva konstnärlig verksamhet. Då yrkeshögskolorna fullgör sina uppgifter ska de främja livslångt lärande.

Examensarbetet är ett lärdomsprov som omfattar 15
studiepoäng.

Examensarbetet skall vara förankrat i arbetslivet och bör vara relevant för utvecklingen av branschen. Konkret kan det betyda att du ordnar ett evenemang eller är med och har ett eget
ansvarsområde i någon organisations verksamhet. Ett bra examensarbete skall innehålla resultat som är relevanta för människorna inom ditt yrkesområde. Det kan vara t.ex.
förbättringsförslag för arbetsrutiner i den arbetsgemenskap du har medverkat i. En stor del av dagens arbete kräver just denna förmåga
att söka information, planera, genomföra och analysera samt utveckla. Med arbetet bevisar du att du kan kombinera den praktiska yrkeskompetensen med teoretisk kunskap på ett sätt som är relevant för ditt yrkesområde.

Innehåll

Deltagande i seminarier
Se Arcadas instruktion för examensarbete

Förkunskaper

Avslutad praktik

Kursen ersätter följande kurser

None

Mer information

None

Litteratur

None

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 50 timmar
 • Självstudier - 335 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:

Godkänt examensarbete
Godkänt mognadsprov

Kriterier: Se itslearning

Lärare

Hyde-Clark Nathalie

Examinator

Träskman Tomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (4 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-02-25 14:00 - 15:00 B326 Examensarbete Bäck Maria
Löv Monica

Kurs och studieplanssökning