Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att uppöva kursdeltagarnas uttrycksförmåga på svenska inom sitt studieområde och framtida yrkesområde. Kursen stöder för examensarbetet beträffande processkrivning, skrivteknikaliteter och vetenskapligt skrivande.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna uttrycka sig adekvat på svenska, muntligt och skriftligt, inom sitt studieområde, samt kunna skriva rapporter, analyser och andra texter med relevans för studierna och framtida yrkesverksamhet.

Innehåll

Att uttrycka sig på svenska - diskussionsövningar Att skriva på svenska Översättninsproblematik finska - svenska. Textsorter och genrer - rapport, referat, berättelse och beskrivning Vetenskapligt skrivande; språkvård, skrivregler, textgenrer, översättning.

Förkunskaper

Gymnasiets modersmålskurser i svenska eller motsvarande.

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

Kursens examination bygger på de skriftliga prestationer som ingår i kursen, totalt 100 poäng. Ett avdrag på 5-10 poäng görs på prestationer som lämnas in efter deadline. Godkänd kurs förutsätter att alla uppgifter lämnas in.

Litteratur

von Hertzen, Maria; Stolt, Kerstin (red.): Skrivguide 2014 Version 2.0 [www]. Skrivguiden finns på Arcadas webbplats under BIBLIOTEK>>Skrivguide. Reuter, Mikael. 2014. Så här ska det låta. Reuter, Mikael. 2006. Översättning och språkriktighet Svenska skrivregler. 2008. Språkrådet utgivna av svenska språknämnden. Artiklar och stenciler enligt anvisningar. Referenslitteratur: Ehrenberg-Sundin m.fl. Att skriva bättre i jobbet Schött, Kristina m.fl. Studentens skrivhandbok Språkhjälpen – språkhjälp för akademiskt skrivande. 2008. [www] http://www.kielijelppi.fi/framsidan Strömquist, Siv.1999: Uppsatshandboken

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Basgruppsarbete - 15 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursens examination bygger på följande examinationer. Examination 1 Skrivguidetest 25 p Examination 2 Rapportuppgift 35 p Examination 3 Fackuppsats 40 p

Lärare

Eklund Kaj

Examinator

Eklund Kaj

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (21 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-11-10

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-11-05 12:30 - 14:30 B325 Akademiskt skrivande KP Eklund Kaj
2019-11-06 12:30 - 14:30 B320 Svenska: vetenskapligt skrivande och affärskommunikation/Akademiskt skrivande KP Eklund Kaj
2019-11-12 10:15 - 14:00 E387 Akademiskt skrivande KP Eklund Kaj
2019-11-13 12:30 - 14:30 A311 Svenska: vetenskapligt skrivande och affärskommunikation/Akademiskt skrivande KP Eklund Kaj
2019-11-20 12:30 - 14:30 E383 Svenska: vetenskapligt skrivande och affärskommunikation Eklund Kaj
2019-11-26 12:15 - 15:00 E387 Akademiskt skrivande KP Eklund Kaj
2019-11-27 12:30 - 14:30 Akademiskt skrivande KP Eklund Kaj
2019-12-04 12:30 - 14:30 E387 Akademiskt skrivande KP Eklund Kaj
2019-12-11 12:30 - 14:30 E383 Svenska: vetenskapligt skrivande och affärskommunikation/Akademiskt skrivande KP Eklund Kaj

Kurs- och studieplansökning