Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten får grundläggande kunskaper i datorns - arkitektur - operativsystem och - nätanslutning

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att beskriva - processorers arkitektur och egenskaper - datorns minneshierarki - operativsystemens funktioner och uppbyggnad - olika anslutningar i en dator - olika nätverkskomponenter och deras funktionalitet - hur internet fungerar och är uppbyggt

Innehåll

- Representation av data och program - Processorers arkitektur, egenskaper och instruktionsuppsättning - Minnessystem - Seriella och parallella in/ut-system - Parallella processorarkitekturer och rörlednigsfunktionalitet - Datorns operativsystem - Datorns nätanslutning och anslutningsnät

Förkunskaper

Datorer och digitalteknik

Kursen ersätter följande kurser

2007, Datorarkitektur och assembler

Mer information

Övningsuppgifter har sista datum för inlämning

Litteratur

Tanenbaum, A. S., Structured Computer Organization, Fifth Edition, Pearson Prentice Hall, 2006. Lektionsmaterial i kursen veckoprogram på kurshemsidan Webb-källor

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 53 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Datorövningar och inlämningsuppgifter

Examinationskrav

Både övningar och sluttent bör utföras med godkända vitsord. Minst hälften av maximipoängen för övningsrapporterna ger godkänt vitsord för övningarna. I kursvitsordet har tentvitsordet vikten 2/3 och övningsvitsordet vikten 1/3.

Lärare

Forss Thomas

Examinator

Westerlund Magnus

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Våren 2013

Examinationsformer

 • 2013-05-17 - Tentamina
 • 2013-05-17 - Övriga uppgifter

Kurs- och studieplansökning