Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is to give the student advanced knowledge of the topic to the point where the student can independently perform calculations and prepare material for decision making in a real business situation.

Läranderesultat

The student is able to carry out advanced investment calculations and analyze funding needs and alternatives. The course builds upon the basic skills obtained in Finance.

Innehåll

Investment calculations
Funding alternatives
Cost of funding
Reporting for decision making

Förkunskaper

Finance or similar

Kursen ersätter följande kurser

none

Mer information

published on itslearning

Litteratur

Bodie Z & Merton R: Finance
Brealey R & Myers S: Principles of Corporate Finance

Latest available edition

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 43 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Mini-assignments, final report and presentation. Mandatory attendance at presentations.

Lärare

 • Stenius Andreas
 • Rehn Jan-Peter

Examinator

Stenius Andreas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

published on itslearning

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning