Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att... Vid slutet av kursen förväntas studenten att kunna: - Hantera distributionen för en webbutiker skapade i E-handel kursen - Förstå hur global distribution fungerar - Förstå hur digitala produkter och lagras och distribueras - Definiera begreppen lagerhantering - Beräkna transportavgifter - Förstå hur ett affärssystem kan hantera distribution

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstå sig på och planera distributionssystem för både digitala och fysiska produkter.

Innehåll

- Distribution från ett webbutik - Global Distribution - Digital lagring och distribution - Transportavgifter - ERP lagerhantering

Förkunskaper

Marketing, E-Commerce, Logistics.

Kursen ersätter följande kurser

N/A

Mer information

ingen

Litteratur

ingen

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
  • Självstudier - 48 timmar
  • Nätbaserade - 15 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 .... Examination 2 .... etc. (examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen) Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Nyberg Janne

Examinator

Nyberg Jan

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-04-13

Kursens tidtabell

The course runs in Period 3.

Examinationsformer

2014-03-11 - Tentamina

Kurs- och studieplansökning