Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The objective of the course is to enable the student to prepare investment and financiang calculations of the type needed in many small and medium-sized companies. The student will also be familiar with financing terminology, enabling her to participate in related discussions in a company. The student is able to evaluate investments on the financial markets.

Läranderesultat

The student will be able to demonstrate a basic knowledge of the various issues related to the financing of a companys activities. The student can analyze investment alternatives and calculate financing requirements as well as choose between different types of financing methods.

The student will have a basic understanding of some of the central theories of the financial markets (e.g. the relationship between risk and return) and available instruments.

The student is able to produce a structured business report in good professional English.

Innehåll

Analyzing industrial investments using net present values
The cost of capital
Financing structures: debt and equity financing,leasing
Risk and return
The financial markets

Förkunskaper

To be updated

Kursen ersätter följande kurser

None

Litteratur

Author(s): Bodie, Zvi.
Title: Finance
Publisher: Prentice Hall International,
Publication Date: 11 Nov 02

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 48 timmar
  • Självstudier - 85 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Demonstrationer och färdighetsprov
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Finne Thomas

Examinator

Stenius Andreas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

  • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning