Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förmedla de kunskaper och
färdigheter som behövs för ett självständigt arbete som exportförsäljare
eller exportchef.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas du vara förmögen
att självständigt analysera, planera och implementera företagets internationella operationer.

Innehåll

Under kursen genomgås indirekt export, direkt export, egen export samt speciella internationella operationer.

Förkunskaper

Grundkurs i marknadsföring eller logistik

Kursen ersätter följande kurser

N/A

Mer information

Obligatorisk närvaro under seminarier. Möjlig breddstudiekurs för plastteknikstuderande.

Litteratur

A Basic Guide to Exporting, the official government resource for small and medium-sized businesses.”2012 edition.Kan laddas ner från: http://export.gov/basicguide/eg_main_017244.asp Extern länk

Kotabe M.& Helsen K. (2004): Global Marketing Management, tredje upplagan eller senare, John Wiley& Sons Inc. ISBN 0-471-23062-6. Valda delar enligt examinators anvisning.

Utdelat material och artiklar enligt anvisning.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 18 timmar
 • Praktiska övningar - 35 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att du avlägger följande
examinationer:
1. skriver en egen uppsats om ett exportbetonat ämne i par med en annan student, samt fungerar som opponent för en annat studentpars uppsats, obs. obligatorisk närvaro vid presentationer av uppsatser.
2. Tenterar kurslitteraturen
3. utför små uppgifter i relation till timmen

Vitsordet bestäms på följande sätt:
Uppsats inklusive opponens 40%,examination 40% och klassuppgifter 20%.

Lärare

Mildén Peter

Examinator

Mildén Peter

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

See ARBS

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning