Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Ib 2001 - 2004 - Information technology

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

1 sp

Innehåll

 • Domains, sites, files and URLs
 • HTML basics
 • layouts and Tables
 • Site definitions
 • Frames
 • Layers
 • Web graphics
 • Forms
 • scripting

Förkunskaper

Computing course

Litteratur

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Projektarbete
 • Övningar
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Nyberg Janne

Kursens hemsida

webct.arcada.fi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Period 3

Kurs och studieplanssökning