Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Marknadsföring & kommunikation - Markandsföring & kommunikation

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

6 sp

Kompetensmål

Kursen syftar till att fördjupa och vidga förståelse för fenomenet
kommunikation. Viktiga aspekter är att se betydelsen av
historiskt perspektiv, att utveckla teoretisk medvetenhet,
bedöma kommunikation som strategisk resurs, allt inom ramen
för maknadsekonomins förutsättingar och villkor. Kursen syftar
till att presentera en rad olika teorier, modeller och verktyg som
gör det möjligt att analysera och utvärdera de specifika
förutsättningarna för varje kommunikationsåtgärd.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande vara förmögen att välja
kommunikationsåtgärder för olika situationer.

Innehåll

Kommunikationens teori, metod och planering. Studier av mål och
medel, samspelet mellan olika kommunikationsinsatser och dess
interaktion med andra konkurrensmedel i företag och
organisationer inom såväl privat som offentlig sektor.

Förkunskaper

Marknadsföringens grunder

Mer information

Föreläsningar och ett övningsseminariearbete som opponeras

Litteratur

Optimal marknadskommunikation
M.Dahlen, F.Lange
Liber Ekonomi 2003
ISBN 91-47-06573-7

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Grupparbeten
  • Handledning
  • Presentationer
  • Skriftlig rapport
  • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Willför Christel

Kursens hemsida

hanseweb.arcada.fi/willforc

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

06.02 - 13.04.2006

Kurs och studieplanssökning