Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande förstår
inköpets betydelse för företaget samt att de kan
hantera central inköps och lageroptimerings
verktyg.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att förstå anskaffningsprocessen i sin
helhet samt att relatera företagest inköp till
lagernivåer och det bundna kapitalet.

Innehåll

Studerande

 • skapar ett produktspecifikationsverktyg för
  inköp
 • skriver ett anbud
 • skapar en modell för att jämföra leverantörer
 • planerar ett verkligt inköp (ev. fiktivt)
 • utför ABC-analys på exel
 • både probabilistiska och deterministiska lagerstyrningsmodeller gås igenom i detalj
 • relaterar inköp och bundet kapital till
  företagets ekonomi som helhet

Under kursens gång gör vi ett företagsbesök och
har en gästföreläsning

Förkunskaper

Affärslogistikens grunder (eller motsvarande
kunskap) godkänd.

Kursen ersätter följande kurser

Mer information

-DEADLINES
Alla deadlines inom perioden (deadlines för
övningar och övriga uppgifter specificeras i
timplanen, som delas ut då kursen börjar).
Prestationer kan inte inlämnas, förnyas,
kompenseras eller uppdateras efter deadline om så
inte är i undantagsfall specifierat.

 • FÖRTUR TILL KURSEN
  Studerande (FE-09) med internationell
  affärslogistik som huvudämne har förtur till
  kursen.
  Studerande med internationell affärslogistik som
  biämne har förtur till den kurs som är inskriven
  på MF-07 och EKON-07 läsordning. Om kursen blir
  överbokad väljs studerande på basen av
  anmälningsdatum (absolut krav = uppfyller
  förhandskrav punkt 3).

Litteratur

 1. An Introduction to Management Science
  av Anderson, Sweeney, Williams och Wisniemski
  ISBN 978-1-84480-595-2
  Endast kapitel 11 (inventory models)
 2. Proffs i inköp; Ulf Skoog & Conny Widlund 2001,
  ISBN 91-972102-1-8, eller nyare upplaga valda
  delar
 3. Logistik (läran om effektiva materialflöden),
  Jonsson & Mattson, 2005, ISBN 91-44-04182-9.
  kapitel 11, 12, 15
 4. Övrigt material meddelas vid kursintroduktionen
  övrigt kursmaterial distribueras via BLS

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 18 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 8 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 18 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 28 timmar
 • Självstudier - 33 timmar
 • Nätbaserade - 28 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

 • Björk Kaj-Mikael
 • Hongell Linn

Examinator

Hongell Linn

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se arbs

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning