Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att stöda studenten att målmedvetet,
självständigt och
framgångsrikt kunna studera vid Arcada och få
en grund för
sin karriärsutveckling.

Följande allmänna kompetenser betonas under
kursen:

 • Lärandekompetens
 • Digital kompetens
 • Global kompetens
 • Etisk kompetens
 • Kommunikativ och social kompetens

Läranderesultat

Lärandekompetens

 • Ha en realistisk uppfattning om det egna
  lärandet i
  högskolestudier och betydelsen av livslångt
  lärande.
 • känna till olika verktyg, metoder och
  studieaktiviteter som stöd för målinriktat
  lärande
  (studieorientering)
 • förstår betydelsen av att jobba tillsammans
  för att
  stöda det egna lärandet
 • Känna till sin studieplan och reflektera över
  målen
  med studierna.
 • Känna till sin profession och få en insikt i
  kunnande, färdigheter och attityd som behövs i
  yrkeslivet.

Digital kompetens

 • Förstå vikten med att utveckla sin digitala
  kompetens och informationskompetens under
  studierna
 • Ha färdigheter för att självständigt kunna
  lösa
  problem och utmaningar när det gäller digital
  information, kommunikation och
  innehållsproduktion.
 • Behärska de mest grundläggande verktygen och
  funktionerna för att kunna studera, kommunicera
  och
  skapa material.

Global kompetens

 • Vara öppen för och se styrkan i kulturell
  mångfald.

Etisk kompetens

 • Omfatta etiska principer för god vetenskaplig
  praxis
  i studier vid Arcada.

Kommunikativ och social kompetens

 • Kunna dela insikter med andra och argumentera
  för
  sina åsikter.
 • Kunna använda skrivguiden i skriftliga
  arbeten.

Innehåll

Del 1 (2 sp) Studierna

Gruppträffar med lärartutor
Studieorientering med studievägledare
Språkstöd och kartläggning av språkkompetens
Studiernas innehåll och mål med studier
Multikulturella studier

Del 2 (3 sp) Digital kompetens (online kurs på
itslearning)

 1. Digital kompetens
 2. Innehållsproduktion
 3. Informationskompetens
 4. Kommunikation och samarbete

Förkunskaper

Inga

Mer information

Kursens två delar registreras tillsammans som
en
prestation på 5 sp. De båda delarna har var
sitt
kursområde på itslearning.

Del 2:
Digital kompetens är en nätbaserad kurs. Varje
vecka kommer
nya uppgifter som ska göras. Det erbjuds även
dropin för dem
som behöver. Läs mera på kursen i itslearning.

Litteratur

Del 1 (2 sp) Studierna
Skrivguide
Studieguide

Del 2 (3 sp) Digital kompetens
ikt.arcada.fi och itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Basgruppsarbete - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar
 • Nätbaserade - 0 timmar
 • Seminarier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Del 1 (2 sp) Studierna
Aktivt deltagande i lektioner och
lärartutorering,
som påvisas i form av lärdagbok.

Del 2 (3 sp) Digital kompetens
Alla obligatoriska uppgifter i itslearning ska
vara
godkända.

Lärare

 • Gray Pamela
 • Levälahti Filip
 • Ray Jan-Anders
 • Åkermarck Erica

Examinator

Gray Pamela

Antal kursplatser

Ingen begränsning (19 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-02 10:45 - 11:30 E385 Introduction to university studies Learning competencies (survey in computer class) Ståhl Tore
2019-09-03 13:00 - 16:00 B326 Introduction to University Studies Gray Pamela
Ray Jan-Anders
2019-09-05 09:00 - 12:00 D4110 Introduction to University Studies Gray Pamela
2019-09-10 13:00 - 14:30 B325 Introduction to University Studies Mandatory. Information about the Academic year and about the vaccinations for practical training Åkermarck Erica
2019-10-09 12:00 - 13:30 B323 Introduction to University Studies Jobiili Mannevaara Pauleen
Stenbäck Pernilla

Kurs och studieplanssökning