Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is...

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected
to be able to...

Förkunskaper

Tredje årets studerande

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Självstudier - 85 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • 4.4.2016, both at 12.15-13.45 Sign up in itslearning

Lärare

 • Stenius Minna
 • Tigerstedt Christa

Examinator

Tigerstedt Christa

Antal kursplatser

Ingen begränsning (33 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-07-31

Kursens tidtabell

The content and the schedules will be discussed in
detail during the first sessions. Qualitative
methods : Christa Tigerstedt, Quantitative methods
: Minna Stenius.

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-06 09:30 - 11:00 B320 Methodology Kick off, course introduction Stenius Minna
Tigerstedt Christa
2019-09-12 14:30 - 16:00 E385 Methodology Stenius Minna
2019-09-17 14:30 - 16:00 E385 Methodology Stenius Minna
2019-09-26 08:30 - 10:00 E385 Methodology Stenius Minna
2019-09-27 09:30 - 12:00 B320 Methodology Tigerstedt Christa
2019-09-30 14:30 - 16:00 E385 Methodology Stenius Minna
2019-10-07 13:15 - 14:45 E385 Methodology Stenius Minna
2019-10-16 16:00 - 18:00 B320 Methodology Workshop, focus groups, 5 points Tigerstedt Christa
2019-10-18 13:00 - 14:30 E385 Methodology Stenius Minna
2019-10-25 10:00 - 12:00 B320 Methodology Agenda: method chapter and thesis structure, case study design and desk top research Tigerstedt Christa
2019-10-25 13:00 - 14:30 E385 Methodology Stenius Minna
2019-10-31 14:30 - 16:00 E385 Methodology Stenius Minna
2019-11-01 09:30 - 12:00 B320 Methodology Workshop, Method review, 5 points Tigerstedt Christa
2019-11-08 09:15 - 10:45 E385 Methodology Stenius Minna
2019-11-14 16:00 - 18:00 F143 Metodik/Methodology Exam Stenius Minna
2019-11-22 09:45 - 12:00 B320 Methodology Workshop, analysis of data, 5 points Tigerstedt Christa
2019-12-02 16:00 - 18:00 D4106 Metodik/Methodology Omtentamen 1/ Re-exam 1 Stenius Minna
2019-12-18 13:00 - 15:00 D4107-08 Metodik/Methodology Omtentamen 2/ Re-exam 2 Stenius Minna

Kurs och studieplanssökning