Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målet för praktikstudierna är att ge studenten möjlighet att tillämpa inom utbildningen inhämtade kunskaper och färdigheter i arbetslivet och att bli förtrogen med centrala arbetsuppgifter inom yrkesområdet i den aktuella branschen. Praktikens huvuduppgift ära att inge förståelse för kopplingen teori - tillämpning, och att genom exempel se hur teorin omsätts i praktiken.

Innehåll

Lärarteamet har ansvar för bedömning och godkännande av studerandes praktikprestationer. Grundregeln är att det krävs 15 sp allmän yrkespraktik (praktikperiod 1) och därtill minst 15 sp specialisering enligt kompetensområde (praktikperiod 2). Som praktik kan godkännas arbete inom branscher som är relaterade till yrkesstudierna, sådan handledd praktik som främjar yrkeskompetensen.

Förkunskaper

Praktikperiod 1

Studieaktiviteter

Praktik - 405 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Efter utförd praktikperiod skall företaget skriva ett praktikintyg (Arbetsintyg) ur vilket framgår arbetsförhållandets längd och arbetsuppgifterna i detalj, vid deltidsarbete skall antalet utförda arbetstimmar framgå. För att erhålla praktiken som en del av sina studier skall studerande inlämna en praktikanhållan. Med anhållan bifogas praktikrapport och praktikintyg. Vi rekommenderar även att studerande för dagbok över sin praktik. Dagboken underlättar reflektionerna då studerande skriver rapporten.

Lärare

  • Fabricius Susanna
  • Karlsson Hanne
  • Tigerstedt Christa
  • Willför Christel

Examinator

Halmén Mia

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (146 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning