Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studenten fördjupar sig i
ett ERP-systems produktionsprocess och att förstå
sig på olika tekniska lösningar inom
transportbranschen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att arbeta med informationssystem
med fokuserings på Production Order Management,
Warehouse Management, Dynamiska rutter och
lönsamhetskalkyler för transporter.

Innehåll

Vi jobbar med avancerade tillverknings
egenskaper
i MSNAV. Vi skapar produktionslinjer och BOMar

flere nivåer. Resurshanteringen och tidtabeller
behandlas också.

- Vi planerar transporter i ett ERP system som
är
specifikt för logistikföretag. Med hjälp av
systemet kan vi effektivt planera rutter och
kalkylera lönsamheten för transporter.

Förkunskaper

Logistics Business Systems, Warehousing and
Optimization

Kursen ersätter följande kurser

-

Litteratur

Kompendier i itslearning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 50 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 12 timmar
  • Basgruppsarbete - 12 timmar
  • Självstudier - 19 timmar
  • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Examinationskrav

Studenten skall...

Lärare

Nyberg Janne

Examinator

Nyberg Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning (12 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-05-28

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-06

Examinationsformer

2020-05-28 - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-09 08:30 - 10:00 B326 Logistikens informationssystem Nyberg Janne
2020-01-09 10:15 - 12:00 E383 Logistikens informationssystem Nyberg Janne
2020-01-14 08:30 - 12:00 E383 Logistikens informationssystem Nyberg Janne
2020-01-21 12:30 - 16:00 E385 Logistikens informationssystem Nyberg Janne
2020-01-28 13:30 - 17:00 E385 Logistikens informationssystem Nyberg Janne
2020-02-04 08:30 - 12:00 E385 Logistikens informationssystem Nyberg Janne
2020-02-11 09:00 - 12:00 E383 Logistikens informationssystem Gästföreläsare från Beweship Nyberg Janne
2020-02-18 08:30 - 12:00 E385 Logistikens informationssystem Nyberg Janne
2020-02-28 12:00 - 15:30 E385 Logistikens informationssystem Nyberg Janne
2020-03-03 09:00 - 12:00 F249 Logistikens informationssystem Nyberg Janne
2020-03-10 08:30 - 10:30 B320 Logistikens informationssystem Gästföreläsare: Thomas Hasselman / Quuppa Oy Nyberg Janne
2020-03-10 11:00 - 12:00 D4103 Logistikens informationssystem Janne konsulterar. Nyberg Janne

Kurs och studieplanssökning