Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studenten behärskar
grunderna i transportjuridik och övriga
internationella handelsregelverk som styr
internationella flöden inclusive de olika
aktiviteter och avtal som behövs vid
utlokalisering av verksamhet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerand:
- Kunna grunderna i transportjuridik
- Kunna utvärder och Skriva ett köpavtal
- Förstå och kunna använda sig av
leveransklausuler
- Förstår helheten bakom utlokalisering av
logistiska aktiviteter
- känna till Företagsförsäkringar som relateras
till logistiska aktiviteter

Innehåll

Föreläsningar
Gästföreläsningar
Självstudier , rapporter och presentationer
Tentamen

Förkunskaper

20 sp i logistik (MODUL 1) eller motsvarande

Litteratur

Informeras senare
Transportjuridik
Incoterms 2010
Logistiikan Ulkoistaminen
mm.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Minst 50 % av de totala poängen
deltagande i studiebesök och Gästföreläsningar
är
obligatoriskt

Lärare

Relander Siv

Examinator

Relander Siv

Antal kursplatser

Ingen begränsning (19 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-10-27

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-29 09:30 - 12:30 A311 Internationella handelsavtal Relander Siv
2019-11-05 12:30 - 16:30 D4107-08 Internationella handelsavtal Relander Siv
2019-11-14 08:30 - 12:30 B518 Internationella handelsavtal Relander Siv
2019-11-21 09:15 - 12:30 D4106 Internationella handelsavtal Relander Siv
2019-11-28 08:30 - 12:30 A311 Internationella handelsavtal Relander Siv
2019-12-12 09:00 - 12:30 A311 Internationella handelsavtal Relander Siv
2019-12-13 08:30 - 12:00 B325 Internationella handelsavtal Relander Siv
2019-12-17 09:30 - 12:30 B320 Internationella handelsavtal TENTAMEN Relander Siv
2020-02-04 13:00 - 16:00 B326 Internationella handelsavtal - omtentamen 1 Genberg Camilla
Relander Siv
2020-03-03 13:00 - 16:00 B325 Internationella handelsavtal - omtentamen 2 Relander Siv
Smirnova Elena

Kurs och studieplanssökning