Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studenten kan import- och
exportprocessen, dokumentationen samt
internationella tullprocedurer.

Läranderesultat

Efter avkarad kurs kan studerande söka fram den
information som behövs för att utfärde de rätta
dokumenten en vara behöver för att
importeras/exporteras. Studerande kan
tyda/tolka regler som berör internationell
spedition samt förstår helheten mellan
informations, kapital och materialflödet.
Därtill lär sig studerande skriva instruktioner
för spedition och förtullning

Innehåll

Grunderna i Spedition
PSYM 2000
Internationella kapitalflöden
Konossement
Övriga Speditionsdokument
Grunderna i förtullning
Taric och CN koder
import och export förtullning
Handelsjuridik

Förkunskaper

Modul 1 (20 sp i logistik) eller motsvarande

Kursen ersätter följande kurser

Distribution och lokalisering

Mer information

Närmare information på itslearning vid kursens
början

Litteratur

Huolintaliitto, 2010, Huolinta-alan käsikirja,
isbn: 978-951-98164-4-9 (valda delar)
NSAB 2015

Melin Kirsti, 2011. Ulkomaankaupan menettelyt -
vienti ja tuont. ISBN 978-952-5491-69-2.
Hansaprint.
www.tulli.fi Extern länk
http://www.huolintaliitto.fi/huolintaliikkeiden Extern länk
liitto/fi/sopimusehdot/

Övrigt material specificeras under kursens gång

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 32 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 0 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
  • Praktiska övningar - 0 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 100 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 132 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 132 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att man utför de
uppgifter som ges under kursens gång. Det finns
ingen tentamen i kursen. Gräns
för godkänt är 50 poäng av de totala 100
kurspoängen.

Lärare

Björk Kaj-Mikael

Examinator

Björk Kaj-Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning (17 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-29 12:00 - 15:30 F367 Spedition och förtullning Henriksson Robert
2019-09-03 13:00 - 16:30 E383 Spedition och förtullning Henriksson Robert
2019-09-12 08:30 - 12:00 F367 Spedition och förtullning Henriksson Robert
2019-09-17 08:30 - 12:00 B518 Spedition och förtullning Björk Kaj-Mikael
2019-09-24 08:30 - 12:00 E383 Spedition och förtullning Henriksson Robert
2019-10-03 08:30 - 12:00 E383 Spedition och förtullning Henriksson Robert
2019-10-10 08:30 - 12:00 E385 Spedition och förtullning Henriksson Robert
2019-10-22 13:00 - 18:00 F367 Spedition och förtullning Henriksson Robert

Kurs och studieplanssökning