Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att studenten känner till vad som krävs för att förstärka en organisations digitala närvaro. Med kunden i fokus kan studenten skapa en positiv kundupplevelse med målsättning att uppnå affärsnytta. Studenten kan mäta och analysera organisationens digitala satsningar och genom optimering ta den digitala närvaron till nästa nivå.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten: -förstå de olika aspekterna av webbdesignsom behövs för att skapa en effektiv kundupplevelse -kunna planera intuitiva gränssnitt för en organisations webbplats. -känna till principerna för effektiv webbutveckling -klara av at planera informationsarkitekturen på en webbplats -implementera en organisations webbplats enligt rådande best-practices -kunna utföra usability tester för att optimera kundupplevelsen -klara av att mäta och förstå den webanalytiken för att evaluera den kundens beteende online

Innehåll

-Webbutveckling med moderna content management verktyg -Utveckling av reponsiva webbsidor för olika miljöer -Usabilitytester -Trafikanalys -Konvertering -Sökmotoroptimering -Planering av olika budskap för olika målgrupper -Customer Experience journey

Förkunskaper

Marknadsföring 30 ECTS

Litteratur

Bly, Robert. 2018. The digital marketing handbook : a step-by-step guide to creating websites that sell Material i itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Nätbaserade - 23 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs bör studenten genomföra följande: Examination 1: Lämna in skriftliga rapporter under kursen Examination 2: Delta i tentamen

Lärare

Forsström Mikael

Examinator

Forsström Mikael

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (12 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-01 till 2019-10-27

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-29 08:30 - 12:00 E384 Webbutveckling och kundupplevelse Forsström Mikael
2019-11-05 09:15 - 14:00 E384 Webbutveckling och kundupplevelse Forsström Mikael
2019-11-12 09:15 - 14:00 E384 Webbutveckling och kundupplevelse Forsström Mikael
2019-11-15 09:15 - 12:00 E384 Webbutveckling och kundupplevelse Forsström Mikael
2019-11-21 09:15 - 13:00 E384 Webbutveckling och kundupplevelse Forsström Mikael
2019-11-22 09:15 - 14:00 E384 Webbutveckling och kundupplevelse Forsström Mikael
2019-11-28 08:30 - 13:00 E384 Webbutveckling och kundupplevelse Forsström Mikael
2019-12-03 08:30 - 12:00 E384 Webbutveckling och kundupplevelse Forsström Mikael

Kurs- och studieplansökning